வழக்கம்பரை அம்மன் ஆலயத் தீர்த்தத் திருவிழா

வலிகாமம் மேற்கு, தொல்புரம் வழக்கம்பரை அம்மன் ஆலய வருடாந்தத் தீர்த்தத் திருவிழா இன்று சிறப்புற நடைபெற்றது.

படங்கள் : முகநூல் -  Babugi Muthulingam

You might also like