நுணாவில் அ.த.க.பா. தடகளத்தில் சாதிப்பு

வட­மா­கா­ணப் பாட­சா­லை­க­ளுக்கு இடை­யி­லான தட­க­ளத் தொட­ரில் 16 வய­துப் பிரிவு ஆண்­க­ளுக்­கான உய­ரம் பாய்­த­லில் கைதடி நுணா­வில் அ.த.க. பாட­சா­லை­க்குத் தங்­கப்­ப­தக்­கம் கிடைத்­தது.  யாழ்ப்­பா­ணம் துரை­யப்பா விளை­யாட்டு அரங்­கில் அண்­மை­யில் இந்­தப் போட்டி நடை­பெற்­றது.

16 வய­துப்­பி­ரிவு ஆண்­க­ளுக்­கான உய­ரம் பாய்­த­லில் கைதடி நுணா­வில் அர­சி­னர் தமிழ் கல­வன் பாட­சா­லை­யைப் பிர­தி­நி­தித்­து­வம் செய்த ஆர்.மகிந்­தன் 1.70 மீற்­றர் உய­ரத்­துக்­குப் பாய்ந்து தங்­கப்­ப­தக்­கத்­தைக் கைப்­பற்­றி­னார்.

ஒட்­டு­சுட்­டான் மகா வித்­தி­ யா­ல­யத்­தைச் சேர்ந்த சி.ரது­சி­கன் வெள்­ளிப் பதக்­கத்­தை­யும், வவு­னியா தமிழ் மத்­திய மகா வித்­தி­யா­ல­யத்­தைச் சேர்ந்த ஆர்.வேணு­காந் வெண்­க­லப் பதக்­கத்­தை­யும் பெற்­ற­னர்.

 

You might also like