சட்டவிரோத குடியேற்றத்துக்கு எதிரான போராட்டம் – நேரலை

சட்டவிரோத குடியேற்றங்களுக்கும், காடழிப்புக்கும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து இன்று முல்லைத்தீவில் கண்டன ஊர்வலம் நடத்தப்படுகின்றது.

காடழிப்பு – சட்டவிரோத குடியேற்றத்துக்கு எதிராக மாபெரும் கவனயீர்ப்புப் பேரணிமுல்லைத்தீவிலிருந்து நேரலையாக…

Posted by Uthayan Print on Saturday, July 15, 2017

காடழிப்பு – சட்டவிரோத குடியேற்றத்துக்கு எதிராக மாபெரும் கவனயீர்ப்புப் பேரணிமுல்லைத்தீவிலிருந்து நேரலையாக…2

Posted by Uthayan Print on Saturday, July 15, 2017

காடழிப்பு – சட்டவிரோத குடியேற்றத்துக்கு எதிராக மாபெரும் கவனயீர்ப்புப் பேரணிமுல்லைத்தீவிலிருந்து நேரலையாக…3

Posted by Uthayan Print on Saturday, July 15, 2017

காடழிப்பு – சட்டவிரோத குடியேற்றத்துக்கு எதிராக மாபெரும் கவனயீர்ப்புப் பேரணிமுல்லைத்தீவிலிருந்து நேரலையாக…4

Posted by Uthayan Print on Sunday, July 16, 2017

You might also like