பெண்களுக்கான நவீன வடிவிலான சட்டைகள்

பெண்களுக்கான ஆடை வகைகளில் தற்போது நவீன வடிவில் சட்டைகள் சந்தைக்கு வந்துள்ளன. இவை 2 ஆயிரத்து 500 ரூபாவில் இருந்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

 

You might also like