சரவணன் மீனாட்சி ஸ்பெஷல் சாறி

அம்மன் முகம் பொறிக்கப்பட்ட சரவணன் மீனாட்சி ஸ்பெஷல் சாறி கடைகளில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது.

இதன் விலை 4900 ரூபா மட்டுமே.

You might also like