கல்­முனைபிரிக்­கப்­பட்­டால் வடக்கு நக­ர­சபை உரு­வாக்­கப்­ப­ட ­வேண்­டும்

அம்­பாறை மாவட்ட
எம்.பி. கோடீஸ்­வ­ரன் தெரி­விப்பு