கொழு கொழு குழந்தை பிறக்க

கருத்தரித்த நான்காவது மாதம் முதல் தினமும் ஒரு கப் பசும் பாலில் குங்குமப்பூ கலந்து குடித்து வந்தால்
செக்க சிவந்த நிறத்தில் அழகாகவும் புஷ்டியாகவும் குழந்தை பிறக்கும்.

 

  

 

You might also like