மயிலணி சிவன் கோயில் யமசங்கார நிகழ்வு

சுன்னாகம் மயிலணி சிவன் கோயிலில் கடந்த 10ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை யமசங்காரம் நடைபெற்றது.

You might also like