பியசேனவுக்கு அமைச்சர் பதவி? 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பியசேன கமகே அமைச்சரவை அந்தஸ்துடைய அமைச்சராக நியமிக்கப்படவுள்ளார். கீதா குமாரசிங்கவின் நாடாளுமன்ற உறுப்புரிமை இல்லாமல் செய்யப்பட்ட தையடுத்து பியசேன கமகே அந்த வெற்றிடத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

விரைவில் அவருக்கு அமைச்சுப் பதவியொன்றை அரசு வழங்கும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.தமக்கு இதுவரை யில் இது பற்றி அறிவிக்கப்பட வில்லை என்று பியசேன கமகே தெரிவித்துள்ளார். எதிர்வரும் நாள்களில் தமக்கு அமைச்சுப் பதவியொன்று வழங்கப்படும் என்று நம்புவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமைச்சுப் பதவி வழங்கப்பட வில்லை என்றாலும் அதனைப் பிரச்சினையாக எடுத்துக் கொள்ளப்போவ தில்லை என்று அவர் தெரி வித்துள்ளார்.

You might also like