Leading Tamil News website in Sri Lanka delivers Local, Political, World, Sports, Technology, Health and Cinema.

பின்­ன­ணி­கள் ஆரா­யப்­ப­ட­வேண்­டும்

அரி­யாலை மணி­யந்­தோட்­டத்­தில் இளை­ஞர் ஒரு­வர் சுட்­டுக்­கொல்­லப்­பட்ட சம்­ப­வத்­து­டன் தொடர்­பு­டைய சந்­தே­க­ந­பர்­கள் அடை­யாள அணி­வ­குப்­பில் அடை­யா­ளம் காணப்­ப­ட­வில்லை.

சந்­தே­க­ந­பர்­க­ளில் ஒரு­வ­ரைத் தனக்கு நன்கு தெரி­யும் என்­றும், அவரை மீண்­டும் கண்­டால் அடை­யா­ளம் காட்ட முடி­யும் என்­றும் ஆரம்­பத்­தில் திட­மா­கக் கூறிய சாட்சி, கடை­சி­யில் சந்­தே­க­ந­பர்­களை அடை­யா­ளம் காட்­டா­மல் விட்­ட­தன் பின்­னணி அதிர்ச்­சி­ யை­யும் கவ­லை­யை­யும் ஏற்­ப­டுத்­து­கி­றது.

பொலி­ஸா­ரும் நீதித்­து­றை­யும் அதி­கம் கவ­னிக்­க­வேண்­டி­ய­ விடயமாகவும் இது இருக்­கின்­றது.

கடந்த ஐப்­பசி மாதம் 22ஆம் திகதி கிழக்கு அரி­யாலை, மணி­யந்­தோட்­டத்­தில் முத­லாம் குறுக்­குத் தெரு­வில் வைத்து டொன்­பொஸ்கோ டினே­சன் என்ற இளைஞர்(வயது 24) சுட்­டுக் கொல்­லப்பட்­டார். மோட்­டார் சைக்­கி­ளின் பின்­பக்­கத்­தில் அமர்ந்­தி­ருந்து அவர் பய­ணித்­த­போது சுடப்­பட்­டார். படு­கா­யத்­து­டன் வைத்­தி­ய­சா­லை­யில் சேர்க்­கப்­பட்­ட­பின்­னர் உயி­ரி­ழந்­தார்.

துப்­பாக்­கிச் சூடு நடந்­த­போது மோட்­டார் சைக்­கிளை ஓட்­டிச் சென்­ற­ வரே இந்­தச் சம்­ப­வத்தை நேரில் கண்ட ஒரே சாட்சி.

டினே­சன் படு­கா­ய­ம­டைந்து வைத்­தி­ய­சா­லை­யில் சேர்க்­கப்­பட்­டி­ருந்­த­போது அங்கு நின்­றி­ருந்த உற­வி­னர்­க­ளி­டம் இந்­தச் சாட்சி, சுட்­ட­வர் புல­னாய்­வுப் பிரி­வைச் சேர்ந்­த­வர் என்­றும், அவ­ரைத் தாம் பல தட­வை­கள் பொலிஸ் நிலை­யத்­தில் கண்­டி­ருக்­கி­றார் என்­றும் தக­வல் தெரி­வித்­தி­ருந்­தார். அவ­ரை மீண்டும் கண்­டால் தன்­னால் அடை­யா­ளம் காட்­ட­மு­டி­யும் என்­றும் உறு­தி­யா­கத் தெரி­வித்­தி­ருந்­தார்.

இந்­தக் கொலைக்­கும் படைத்­து­றைப் புல­னாய்­வா­ளர்­க­ளுக்­கும் இடை­யில் ஏதா­வது தொடர்­பு­கள் இருக்­குமா என்­கிற சந்­தே­கம் அவ­ரது அந்த வாக்­கு­மூ­லத்­தின் மூலமே ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டது.

பின்­னர் யாழ்ப்­பாண நக­ரப் பொலிஸ் நிலை­யப் பொறுப்­ப­தி­காரி தலை­மை­யி­லான அணி துப்­புத் துலக்கி சம்­ப­வத்­திற்­கும் அதி­ர­டிப் படை­யி­ன­ரின் புல­னாய்­வா­ளர்­க­ளுக்­கும் தொடர்­பு­கள் இருப்­ப­தற்­கான சாத்­தி­யங்­க­ளைக் கண்­ட­றிந்­த­னர்.

ஆனால், சிறப்பு அதி­ர­டிப் படை­யி­ன­ரின் பண்ணை முகா­முக்குள் சென்று அவர்­கள் தேடு­தல் நடத்­து­வ­தற்கு முன்­ன­தாக, இந்த வழக்கு விசா­ர­ணை­யில் இருந்து யாழ்ப்­பாண அணி­யி­னர் அகற்­றப்­பட்டு, கொழும்­பில் இருந்து குற்­றப் புல­னாய்­வுப் பிரி­வி­னர் கள­மி­றங்­கப்­பட்­ட­னர்.

சிறப்பு அதி­ர­டிப் படை­யி­ன­ரி­டம் விசா­ரணை நடத்தி கொலைக்­குப் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­தா­கச் சந்­தே­கிக்­கப்­ப­டும் மோட்­டார் சைக்­கிள் மற்­றும் ஓட்டோ என்­ப­வற்றை பண்ணை முகா­மில் இருந்து அவர்­கள் மீட்­ட­னர்.

மேலும் சில நாள்­க­ளின் பின்­னர் சிறப்பு அதி­ர­டிப் படை­யி­னர் இரு­வ­ரை­யும் கைது செய்­த­னர். இந்­தக் கைது நடந்­த­போதே, சந்­தே­க­ந­பர்­க­ளைச் சாட்சி அடை­யா­ளம் காட்­ட­மாட்­டார் என்­கிற கதை­கள் விசா­ரணை வளை­யத்­திற்கு வெளியே அடி­ப­டத் தொடங்­கி­விட்­டது.

இந்­தக் கொலை­யில் போதைப் பொருள் மற்­றும் கஞ்சா தொடர்­பான வியா­பா­ரம் தொடர்­பு­பட்­டி­ருப்­ப­தான தக­வல்­க­ளும் கசி­கின்­றன. கைது செய்­யப்­பட்­டி­ருக்­கும் சந்­தே­க­ந­பர்­க­ளும் போதைப் பொருள் தடுப்பு நட­வ­டிக்­கை­க­ளில் ஈடு­ப­டு­ப­வர்­களே.

சாட்­சிக்­கும் இவர்­க­ளுக்­கும் இடை­யி­லான பேரம் படிந்­த­தன் பேரி­லேயே சாட்சி அடை­யா­ளம் காட்­ட­மாட்­டார் என்ற பேச்சு பர­வ­லாக அடி­பட்­டது. இது ஆதா­ர­மற்ற ஒரு குற்­றச்­சாட்டு என்­ப­தால் அப்­போது அதனைப் பத்­தி­ரி­கை­யா­ளர்­கள் புறக்­க­ணித்­து­ விட்­ட­னர்.

ஆனால், ஆரம்­பத்­தில் தன்­னால் கொலை­யா­ளி­யைத் தெளி­வாக அடை­யா­ளம் காட்­ட­மு­டி­யும் என்­றும், அவர் படைத்­து­றைப் புல­னாய்­வுப் பிரி­வைச் சேர்ந்­த­வர் என்­றும், தெளி­வா­கச் சொன்ன சாட்சி, அடை­யாள அணி­வ­குப்­பின்­போது அடை­யா­ளம் காட்­டத் தவ­றி­யி­ருப்­ப­தைப் பார்க்­கை­யில் , பின்­னால் திரும்பி இந்­தக் கதை­க­ளின் மீது கவ­னத்­தைக் குவிக்க வேண்­டி­யி­ருக்­கி­றது.

அது­வும் தவிர இந்த வழக்கு விசா­ர­ணை­யில் மேலும் சில கேள்­வி­க­ளும் இருக்­கின்­றன.
கைப்­பற்­றப்­பட்ட மோட்­டார் சைக்­கி­ளில் இரு­வர் பய­ணித்­த­மை­யும், ஓட்­டோ­வில் வேறு சிலர் பய­ணித்­த­மை­யும் மறை­காணி (சிசி­ரிவி) பதி­வு­க­ளில் உள்­ளன.

அவற்­றைக் கொண்டே மோட்­டார் சைக்­கி­ளும் ஓட்­டோ­வும் கைப்­பற்­றப்­பட்­டன எனி­னும் மோட்­டார் சைக்கிளில் பய­ணித்­த­வர்­கள் மட்­டுமே இது­வ­ரை­யில் கைது செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

ஓட்­டோ­வில் பய­ணித்­த­வர்­க­ளுக்கு என்ன ஆனது என்­பது தெரி­ய­வில்லை. ஓட்­டோ­வில் பய­ணித்­த­வர்­கள் ஏன் கைது செய்­யப்­பட்டு விசா­ர­ணைக்­கு உட்­ப­டுத்­தப் ப­ட­வில்லை என்­பது ஒரு கேள்வி.

வழக்­கின் ஒரே சாட்­சி­யான நபர் கொலை நடந்­த­தும் அந்­தக் கொலை­யின்­போது, தான் செலுத்தி வந்த மோட்­டார் சைக்­கி­ளைத் தனது வீட்­டுக்கு எடுத்­துச் சென்று அதி­லி­ருந்த குரு­திக் கறை­க­ளை­யெல்­லாம் கழு­வித் துடைத்து அழித்­து­விட்டு மற்­றொரு மோட்­டார் சைக்­கி­ளில் திரும்பி வந்தே காயம்­பட்­ட­வரை வைத்­தி­ய­சா­லைக்கு எடுத்­துச் செல்ல உத­வி­யி­ருக்­கி­றார்.

அப்­படி அவர் சான்­று­களை மறைக்­கும் வகை­யில் நடந்­து­கொண்­ட­போ­தும் அது குறித்து அவ­ருக்கு எதி­ரா­கக் குற்­றச்­சாட்­டுக்­கள் முன்­வைக்­கப் படா­தது ஏன் என்­பது இரண்­டா­வது கேள்வி.

பல கோடி ரூபா போதைப் பொருள் வர்த்­த­கத்­தின் பின்­ன­ணி­யு­டன் தொடர்­பு­ப­டும் இந்த வழக்­கில், இத்­த­கைய சந்­தே­கங்­கள் சந்­தே­கத்­திற்கு அப்­பாற்­பட்­டுத் தீர்க்­கப்­ப­ட­வேண்­டி­யது அவ­சி­யம்.

விசா­ர­ணை­யா­ளர்­கள் அது தொடர்­பில் கவ­னம் எடுக்­க­வேண்­டி­ய­தும் மிக மிக அவ­சி­யம்.