வட்­டுக்­கோட்­டை­யி­லி­ருந்து மாற்­றத்தை ஆரம்­பிப்­போம்

க.குமார் தெரி­விப்பு

தமிழ்த் தேசி­ய­வா­தத்­தின் அடிப்­ப­டைக் கோட்­பா­டு­கள் பிறந்த வட்­டுக்­கோட்டை மண் அதே உறு­தி­யு­டன் தொடர்ந்து தமிழ்த் தேசி­யத்­துக்­கா­கப் பய­ணிக்­க­வேண்­டும். இவ்­வாறு அகில இலங்­கைத் தமிழ்க் காங்­கி­ர­சின் தலை­வர் கஜேந்­தி­ர­கு­மார் பொன்­னம்­ப­லம் தெரி­வித்­தார்.

வலி­கா­மம் மேற்குப் பிர­தேச சபைத் தேர்­த­லில் போட்­டி­யி­டும் வேட்­பா­ளர்­க­ளின் அறி­முக நிகழ்வு நேற்­று­முன் தி­னம் சனிக்­கி­ழமை கட்­சி­யின் வட்­டுக்­கோட்டை அலு­வ­ல­கத்­தில் நடை­பெற்­றது.

அந்த நிகழ்­வி­லேயே கஜேந்­தி­ர­கு­மார் மேற்­கண்­ட­வாறு கூறி­ய­தாக அந்­தக் கட்­சி­யி­னால் அனுப்பி வைக்­கப்­பட்­டுள்ள ஊடக அறிக்­கை­யில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. அதில் மேலும் தெரி­விக்­கப்­பட்­ட­தா­வது:

தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு தனது கொள்­கை­களைக் கைவிட்டு ஒற்­றை­யாட்­சித் தீர்­வுக்கு இணங்­கி­யி­ருக்­கின்ற ஒரு தரு­ணத்­தில் உள்­ளூ­ராட்­சித் தேர்­த­லைச் சந்­தித்­தி­ருக்­கின்­றோம்.

இது வெறும் உள்­ளூ­ராட்­சித் தேர்­த­லல்ல. கஷ்­ரப்­பட்டு அர­சு­டன் பேசிக் கொண்­டு­வந்­தி­ருக்­கின்ற அர­ச­மைப்­புக்கு இது ஒரு கருத்­துக் கணிப்பு என்று சுமந்­தி­ரன் பல இடங்­க­ளில் கூறி­யி­ருக் கின்­றார். எங்­க­ளுக்கு கொள்­கை­தான் முக்­கி­யம். எங்­கள் கொள்­கை­யோடு உடன்­ப­டும் தரப்­புக்­களை இணைத்­துச் செய­ற்­பட நாங்­கள் தயா­ரா­கவே இருக்­கின்­றோம்.

எங்­க­ளைப் பொறுத்­த­வரை இந்த அர­சி­யல் மாற்­றம் வட்­டுக்­கோட்­டை­யில் இருந்து ஆரம்­பிக்கவேண்­டும் என்று நினைக்­கின்­றோம். தமிழ் அர­சி­ய­லின் திருப்­பு­ மு­னை­யாக மிக முக்­கி­ய­ மான கட்­டங்­க­ளில் வட்­டுக்­கோட்டை இருந்­தி­ருக்­கி­றது.

வட்­டுக்­கோட்டை மக்­கள் ஒரு கொள்­கை­யு­டன் மிகத் தீவி­ர­மாக இருந்த மக்­கள். இந்த மண்­ணில்­தான் தமிழ்த் தேசி­ய­வா­தத்­தின் அடிப்­ப­டைக் கோட்­பா­டு­கள் பிறந்­தது. அந்­தக் கோட்­பா­டு­களை நாங்­கள் கைவிட்­டு­ வி­டக்­கூ­டாது. எல்­லோ­ரை­யும் விட அந்­தக் கோட்­பா­டு­களை முன்­கொண்­டு ­செல்­ல­ வேண்­டிய கட­மை­யும் பொறுப்­பும் இந்த மண்­ணுக்கே இருக்­கி­றது.

இந்த உள்­ளூ­ராட்­சித் தேர்­த­லுக்­கான வேட்­பா­ளர்­கள் அறி­ மு­கக் கூட்­டத்தை இந்த வட்­டுக்­கோட்டை மண்­ணி­லி­ருந்து தொடங்­கி­யி­ருக்­கின்­றோம். இந்த மண் பிழை­யான தரப்­புக்­க­ளில் கைக­ளில் சென்­று­வி­டக் கூடாது என்­பதை கூறிக்­கொள்­கின் றோம். இந்­தத் தேர்­தல் பல­ரு­டைய கணக்­கு­களை மீறி ஒரு மாற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்­தும் என்று நம்­பு­கின்­றோம் -– என்­றார்.

You might also like