நீரி­லும் நிலத்­தி­லும் தரை­யி­றங்­கும் உல­கின் மிகப்­பெ­ரிய வானூர்தி

நீரி­லும், நிலத்­தி­லும் தரை­யி­றங்­கும் திறன்கொண்ட உல­ கின் மிகப் பெ­ரிய வானூர்­தியை வெற்­றி­க­ர­மா­கச் சோதித்­துள்ளது சீனா.

சீன அர­சுக்­குச் சொந்­த­மான வானூர்­தித் தயா­ரிப்பு நிறு­வ­ன­மான ‘வானூர்தி தொழில் துறைக் கழ­கம்’ நீரி­லும், நிலத்­தி­லும் தரை­யி­றங்­கக் கூடிய இந்த வானூர்­தியை வடி­வ­மைத்­துள்­ளது. இந்த வானூர்­தி­யைத் தயா­ரிக்க எட்டு ஆண்­டு­கள் எடுத்­துக் கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளன.

‘குன்­லாங்’ என்று பெய­ரி­டப்­பட்ட இந்த வானூர்­தி­யின் சோதனை ஓட்­டம் நேற்­று­முன்­தி­னம் நடத்­தப்­பட்­டது. சோதனை முழு­வ­து­மாக வெற்­றி அளித்துள்ளது என்று சீனா அறி­வித்­துள்­ளது. இந்த வானூர்­தியை வாங்­கு­வ­தற்கு 12 நாடு­கள் முன்­ப­திவு செய்­துள்­ளமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

You might also like