முகம் பொலிவு பெற

ஓட்ஸ் மற்றும் தயிரை அளவாக கலந்து கொள்ளவும்

அந்த கலவையை முகத்தில்சுழற்சி முறையில் தேய்த்து மசாஜ் செய்யவும்

இதனை செய்து வந்தால் முகத்தில் தங்கி இருக்கும் இறந்த செல்கள் நீங்கி முகம் பொலிவடையும்.

You might also like