Leading Tamil News website in Sri Lanka delivers Local, Political, World, Sports, Technology, Health and Cinema.

பொங்கல் பண்டிகைக்கான புதிய சாறி!

பொங்கல் பண்டிகைக் காலத்துக்கான கொட்டன் சில்க் சாறி இப்போது கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. பல வர்ணங்களிலும் கிடைக்கும். இதன் விலை 4 ஆயிரத்து 500 மட்டுமே.