கூட்­ட­மைப்­புக்­கான ஆத­ரவு சரிந்­தால் புதிய அர­ச­மைப்பு நிறை­வே­றாது

மக்­கள் சிந்­திக்க வேண்­டு­மென
சுமந்­தி­ரன் எம்.பி. சுட்­டிக்­காட்டு