கிளா­லி­யில் தொடர்ந்து மண்­ண­கழ்வு அதி­ர­டிப்­ப­டை­யி­ன­ரால் ஒரு­வர் கைது!!

பச்­சிலைப்­பள்ளி பிர­தேச செய­லா­ளர் பிரி­வுக்­குட்­பட்ட கிளாலி பகு­தி­யில் கடந்த வௌ்ளிக்கிழமை அனு­ம­திப்­பத்­தி­ரம் இன்றி மணல் ஏற்­றிய ஒரு­வர் உழவு இயந்­தி­ரத்­து­டன் சிறப்பு அதி­ர­டிப்­ப­டை­யி­ன­ரால் கைது­செய்­யப்­பட்டு பளை பொலிஸ் நிலை­யத்­தில் ஒப்­ப­டைக்­கப்­பட்­டுள்­ளார்.

உழ­வி­யந்­தி­ரத்­தின் சார­திக்கு பொலிஸ் பிணை வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது. அவரை நீதி­மன்­றில் முற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது என பளை பொலிஸ் நிலை­யத் தக­வல்­கள் தெரி­விக்­கின்­றன.கிளா­லி­யில் தொடர்ச்­சி ­யாக மணல் திருட்டு இடம்­பெ­று­வ­தாக மக்­கள் பல்­வேறு தரப்­பி­ன­ரி­டமும் முறைப்­பாடு செய்­து­வ­ரு­கின்­ற­னர்.

அங்கு மணல் ஏற்­று­ப­வர்­கள் கைது­செய்­யப்­பட்டு வரு­கின்­ற­னர். அதி­ர­டிப்­ப­டை­யி­னர் திடீர்ச் சோத­னை­களை மேற்­கொண்டு வரு­கின்­ற­னர். அண்­மை­யில் அதே கிரா­மத்­தைச் சேர்ந்த ஒரு­வர் மணல் அகழ்வை தடுக்­கக்­கோரி கட்­ட­டத்­தில் ஏறி உணவு ஒறுப்புப் போராட்­டத்­தி­லும் ஈடு­பட்­டார். பின்­னர் அச்­சு­றுத்­தல்­க­ளை­ய­டுத்து போராட்­டத்­தைக் கைவிட்­டார் என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

You might also like