Leading Tamil News website in Sri Lanka delivers Local, Political, World, Sports, Technology, Health and Cinema.

மர நடுகைத் திட்டத்தால் வருடாந்தம் சபை நிதி வீண் விரயம்!

நிலத்­தடி நீர் பிரச்­சி­னை­யில் விவ­சாய அமைச்­சர்
தேவை­யற்ற தலை­யீடு

வடக்கு மாகா­ணத்­தில் கொழும்பு அர­சின் செயற்­பா­டு­கள் எந்­த­வி­தத் தடை­யு­மின்றி மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் ஒருங்­கி­ணைப்­போ­டும், வழி­காட்­ட­லோ­டும் நடை­பெற்­றுக்­கொண்­டி­ருக்­கின்­றது.

அதே­நே­ரம் நிலத்­தடி நீருக்குப் பொறுப்­பான தேசிய நீர்­வ­ழங்­கல் வடி­கா­ல­மைப்­புச் சபை­யும், நீர் வளச் சபை­யும் இயங்­கிக்­கொண்­டி­ருக்­கும் சூழ் நிலை­யில் பொது­மக்­க­ளுக்­கான எந்த சூழல் பிரச்­சி­னை­யை­யும் எதிர்­நோக்­கக் கூடிய மாவட்ட இடர் முகா­மைத்­து­வப் பிரிவு இயங்­கிக் கொண்­டி­ருக்­கும் நிலை­யில் கொழும்பு சுற்­றா­டல் அமைச்­சும், சுற்­றா­டல் அதி­கார சபை மூலம் தனது செயற்பாட்டை நடத்­திக் கொண்­டு­வ­ரும் யாழ்ப்­பாண மாவட்­டத்­தில், சுற்­றா­டல் அமைச்­சு­டனோ அல்­லது நீர் விநி­யோ­கத்­துக்குப் பொறுப்­பான அமைச்­சு­டனோ ஒரு புரிந்­து­ணர்வை (M.O.U) ஏற்­ப­டுத்­திக் கொள்­ளாது மாகாண விவ­சாய அமைச்­சர் இந்த விட­யத்­தில் தலை­யிட்டு, நிபு­ணர் குழுவை நிய­மித்­த­ மை­யும் அதற்­காக மாகாண நிதி 1.9 மில்­லி­யன் ரூபா செலவு செய்­த­மை­யும் நியா­ய­மான தொன்­றாக விசா­ர­ணைக் குழு கரு­த­வில்லை.

நிபு­ணர் குழுவை நிறு­வி­யமை நிதி வீண் விர­யச் செயற்­பாடே

அத்­தோடு அமைச்­சர் தனது விளக்­கத்­தில் இந்­தக் குழு ஓர் ஆய்­வை­யும் தாமா­கவே செய்­ய­வில்லை என­வும் கொழும்பு அரச நிர்­வாக அல­கு­க­ளால் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட ஆய்­வுத் தர­வு­களை வைத்­துக்­கொண்டே தனது இந்த நட­வ­டிக்கை செய்­யப்­பட்­டது என்ற விளக்­கம் ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாத தொன்­றா­கும். ஏனெ­னில் மாகாண சபை­யின் அனு­ம­திக்கு விண்­ணப்­பித்­ததே விவ­சாய அமைச்­ச­ரே­யா­கும். அப்­பொ­ழுது தன­தும், மாகாண சபை­யி­ன­தும் அதி­கார எல்­லையை வரை­யறை செய்­யும் அறிவு அமைச்­ச­ருக்கோ அல்­லது அவ­ரது செய­லா­ள­ருக்கோ இருந்­தி­ருக்க வேண்­டும். எனவே இதற்­காக செல­வி­டப்­பட்ட செலவு அப்­பட்­ட­மாக ஓர் வீண் விர­யம் என விசா­ர­ணைக் குழு அபிப்பிரா­யப்­ப­டு­கின்­றது.

4.7) 2015ஆம் ஆண்டு நவம்­பர் மாதம் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்ட 5 லட்­சம் மர­ந­டு­கைத் திட்­டம் தொடர்­பில் பண­மோ­சடி செய்­தமை

மர­ந­டுகை என்­பது குறிப்­பாக விவ­சா­யத் திணைக்­க­ளத்­தால், பயன்­தரு மரங்­கள் நடும் திட்­டம். ஒவ்­வொரு வரு­ட­மும் இந்­தத் திட்­டம் நடை­மு­றைப்படுத்தப்ப­டு­கி­றது. பனை அபி­வி­ருத்­திச் சபை­யும் ஒவ்­வொரு வரு­ட­மும் பெரி­ய­ள­வில் பனை மீள் நடு­கைத் திட்­டத்தை செயற்ப­டுத்தி வரு­கின்­றது. அதற்கு மேலான அர­சும் தேசிய ரீதி­யான மரம் நடு­கைத் திட்­டத்தை செயற்­ப­டுத்தி வரு­கின்­றது.

யாழ்ப்­பாண மாவட்­டத்­தில் கடந்த 30 வருட கால­மாக மர­ந­டு­கைத் திட்­டம் செயற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வ­து­டன் அதில் கண்ட அனு­ப­வம் கார­ண­மாக மரம் நடு­தலை மரம் நட்டு பரா­ம­ரித்­தல் என்ற புதுத் தொனி­யு­டன் இந்­தத் திட்­டம் 1990ஆம் ஆண்­டி­லி­ருந்து நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­பட்டு வரு­கின்­றது. அதன் பயனை மிரு­சு­வில் வரை­யி­லான ஏ9 வீதி­யோர மரங்­கள், வல்­லை­வெளி – யாழ்ப்­பா­ணம் – பருத்­தித்­துறை வீதி­யோர மரங்­கள், மானிப்­பாய் வீதி­யில் மருங்­கில் உள்ள மரங்­கள் என்­பன சான்­றா­கி­யுள்­ளன.

அதா­வது மரம் நடு­தல் மாத்­தி­ர­மல்ல அந்த மரங்­கள் தாமா­கவே வள­ரும் வரை அவற்றைப் பரா­ம­ரித்­தல் என்ற கொள்­கை­ய­டிப்­ப­டை­யி­லேயே இந்த மர­ந­டுகை உலர் வல­யத்­தில் பரி­மா­ணம் பெற்­றுள்­ளது. அதே­நே­ரம் போரின் பின்­னர் பல லட்­சக்­க­ணக்­கான தென்னை மற்­றும் பயன்­தரு மர­வ­கை­கள் குடும்­பங்­க­ளுக்கு வழங்கி அவர்­க­ளால் பரா­ம­ரிக்­கப்­பட்டு, பயன்­த­ரும் நிலை­யில் உள்­ளன.

இந்த வர­லாற்றைக் கொண்ட மர­ந­டுகை, மாகாண சபை உரு­வாக்­கப்­பட்ட பின்­னர் 2015 நவம்­பர் மாதத்­தில் 5 லட்­சம் மரங்­கள் நடு­வோம் என்ற குறிக்­கோ­ளு­டன் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்ட திட்­டத்­தில் 14 ஆயி­ரத்து 193 மரக்­கன்­று­கள் மாத்­தி­ரம் விவ­சாய அமைச்­சால் கொள்­வ­னவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன. அதற்கு ரூபா 2.5 மில்­லி­யன் செல­வி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

இம்­ம­ரக்­கன்­று­கள் நடு­கைத் திட்­டம்

(அ) நேர­டி­யாக அமைச்­ச­ருக்­கூ­டா­கச் செய்­யப்­பட்­டது
(ஆ) சம்­பந்­தப்­பட்ட திணைக்­க­ளங்­க­ளூ­டா­கச் செய்­யப்­பட்­டது
(இ) பொது அமைப்­புக்­கள் மூலம் செய்­யப்­பட்­டது
என அமைச்­சின் செய­லா­ள­ரது சாட்­சி­யத்தை விசா­ர­ணைக்­குழு ஏற்­றுக் கொள்­கின்­றது. ஆனால் வவு­னியா சேம­மடு வீதி­யில் இள­ம­ரு­தங்­கு­ளம் கிரா­மத்­தில் முத­ல­மைச்­சர், விவ­சாய அமைச்­சர், அமைச்­சின் செய­லா­ளர் மற்­றும் மாகாண சபை உறுப்­பி­னர்­கள் முன்­னி­லை­யில், பனை அபி­வி­ருத்தி கூட்­டு­ற­வுச் சங்­கத்­துக்கு உரித்­தான 15 ஏக்­கர் காணி­யில் பெரும் விழா­வாக நடப்­பட்­டது.

அதில் மரங்­க­ளுக்கு யார் உரி­மை­யா­ளர் என்­பதை அமைச்­சின் செய­லா­ளரோ அல்­லது அமைச்­சரோ விசா­ர­ணைக் குழு­வுக்கு விளக்­க­ம­ளிக்­கத் தவ­றி­விட்­ட­னர். அமைச்­ச­ரின் நேரடிப் பங்­கு­பற்­று­தல் இல்­லாது இந்­தத் திட்­டம் செயற்­ப­டு்த்­தப்­பட்­டி­ருக்க வாய்ப்­பில்லை. ஏனெ­னில் முத­ல­மைச்­ச­ரும் இந்த நிகழ்­வுக்கு சமு­க­ம­ளித்­தி­ருந்­த­தாக பொது­மக்­கள் குழு­வி­டம் நேர­டி­யா­கத் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

விசா­ர­ணைக் குழு அந்­தப் பிர­தே­சத்­துக்­குச் சென்று கள ஆய்வு செய்த போது, மரங்­கள் நட்­டதை நிரூ­பிக்­கும் குழி­க­ளும் ஓரிரு தேக்­கம் கன்­று­க­ளை­யும்­தான் அங்கு காணக் கூடி­ய­தா­க­ இருந்­த­து­டன் எல்லை வேலி­கள் பாழ­டைந்து எந்­த­வி­தப் பரா­ம­ரிப்­பு­மின்றி அந்­தக்­காணி இருந்­ததை அவ­தா­னிக்­கக் கூடி­ய­தாக இருந்­தது.

மாகாண சபை நிதி வீண் விர­யமா­கி­யது

எனவே குறிப்­பிட்ட இடத்­தில் மரம் நடு­கையை தூண்­டி­யது யார்? அதற்­கான செலவு எவ்­வ­ளவு? அது யாரு­டைய நிதி? முத­ல­மைச்­சர், விவ­சாய அமைச்­ச­ரால் பெரு விழா­வாக முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்ட இந்­தத் திட்­டம் மாகாண சபை­யின் திட்­ட­மெ­னவே அந்­தப் பகுதி மக்­கள் அபிப்­பி­ரா­யப்­ப­டு­வ­தோடு இவ்­வாறு பொது­மக்­கள் நிதியை திட்­ட­மி­டாது செலவு செய்து வீண்­வி­ர­ய­மாக்­கு­ வது வடக்கு மாகாண சபை என அவர்­கள் கொள்­ளும் அபிப்­பி­ரா­யத்தை விசா­ர­ணைக்­குழு புறந்­தள்ள முடி­யா­துள்­ளது.

அமைச்­சர்­க­ளின் செல்­வாக்கை முன்­னி­லைப்­ப­டுத்­தவே விழா

இது விட­ய­மாக அமைச்­சின் செய­லா­ளர் மரங்­களைப் பரா­ம­ரிக்­கும் பொறுப்பு தங்­க­ளு­டை­யது அல்ல என­வும் அதற்­கான பொறி­முறை தம்­மி­டம் இல்லை என­வும் அவ்­வாறு செய்­வ­தா­யின் பெரு­ம­ளவு நிதி தேவை என­வும் விசா­ர­ணை­யின் பொழுது தெரி­வித்த கருத்து ஏற்­றுக் கொள்ள முடி­யா­தது. அத்­து­டன், விழா எடுப்­ப­தும் அமைச்­சர்­க­ளின் செல்­வாக்கை முன்­னி­லைப்­ப­டுத்­து­ வ­தும்­தான் அமைச்­சர்­க­ள­தும் அமைச்­சின் செய­லா­ளர்­க­ள­தும் பணியே என விசா­ர­ணைக் குழு தனது ஆதங்­கத்தை தெரி­வித்­துக் கொள்­கி­றது.

விவ­சாய அமைச்­ச­ருக்கு எதி­ரான இந்­தக் குற்­றச்­சாட்டை எண்­பிப்­ப­தற்கு முழு­மை­யான ஆதா­ரங்­கள் விசா­ர­ணை­யின்­போது வெளிக் கொண்­டு­வ­ரப்­ப­ட­வில்­லை­யா­யி­னும் வழங்­கப்­பட்ட மரக்­கன்­று­களை பரா­ம­ரித்து பாது­காப்­ப­தற்­கான பொறி­முறை இல்­லாத இந்­தத் திட்­டம் வெற்­றி­ய­ளிக்­காத திட்­டம் என்­ப­து­டன் முழுமை பெறா­த­தும் வரு­டா­வ­ரு­டம் நிதி வீண் விர­யத்­துக்­கும் கொண்டு செல்­வ­தற்­கான கார­ண­மாக அமைந்­து­விட்­டது என விசா­ர­ணைக்­குழு அபிப்­பி­ரா­யப்­ப­டு­கி­றது.

இந்த விழா­வுக்­கான செலவு வீண்­வி­ர­யமே. இந்­தச் செலவை வவு­னியா மாவட்ட பனை, தென்னை அபி­வி­ருத்தி கூட்­டு­ற­வுச் சங்­கம் செய்­தி­ருப்­ப­தற்­கான நியா­ய­பூர்­மான கார­ணங்­கள் உள்­ளன. எனி­னும் இதற்­கான சாட்­சி­கள் விசா­ர­ணைக்­கு­ழு­வி­டம் முன்­வைக்கப்ப­டாத நிலை­யில் இந்­தச் செல­வு­க­ளுக்கு அமைச்­சரே பொறுப்பு எனச் சுட்­டிக்­காட்ட விசா­ர­ணைக் குழு­வுக்கு முடி­யா­ துள்­ளது.

4.8) ஏற்று நீர்ப்­பா­ச­னத் திட்­டம் இது­வ­ரை­யி்ல் நன்கு வெற்றி அளிக்­க­வில்லை எனத் தெரி­வித்­தி­ருந்­தும் தவ­றான செல்­வாக்­கைச் செலுத்தி நீர்ப்­பா­ச­னத் திணைக்­க­ளத்­தி­ட­ மி­ருந்து சாத்­தி­யக்­கூற்று அறிக்­கையைப் பெற்று புழு­தி­யாறு ஏற்று நீர்ப்­பா­ச­னத் திட்­டத்தை முன்­னெ­டுத்து 32 மில்­லி­யன் ரூபாவை வீண்­வி­ர­யம் செய்­தமை.

இந்­தக் குற்­றச்­சாட்டு தொடர்­பாக விசா­ர­ணைக் குழு, முறைப்­பாட்­டா­ளர், சம்­பந்­த­பட்ட திணைக்­க­ளப் பிர­தி­நி­தி­க­ளது சாட்­சி­யங்­க­ளைப் பதிவு செய்­த­தோடு விசா­ர­ணை­யின் போது முன்­வைக்­கப்­பட்ட ஆவ­ணச் சான்­று­க­ளை­யும் கவ­னத்­தில் எடுத்­துக் கொண்­டது. அதற்கு மேல­தி­க­மா­கக் களப் பரி­சோ­தனை செய்­த­து­டன் மாய­வ­னூர் கிராம மக்­க­ளான பய­னா­ளி­க­ளை­யும் சந்­தித்து அவர்­க­ளது கருத்­து­க­ளை­யும் விசா­ர­ணைக் குழு பதிவு செய்­துள்­ளது.

புழு­தி­யாறு நீர்ப்­பா­ச­னத் திட்­டம் கிளி­நொச்சி மாவட்­டத்­தில் வட்­டக்­கச்சி கிரா­மத்­தில் மாய­வ­னூர் என்­னும் கிரா­மத்­தில் மக­ர­நாட்­டி­லி­ருந்து குடி­யேறி தலா 1/2 ஏக்­கர் மேட்­டுக் காணி­க­ளைப் பெற்று குடி­யி­ருக்­கும் 100 குடும்­பங்­க­ளுக்கு அவர்­கள் தமது காணி­யில் மேட்டு நிலப் பயிர் செய்­கையை செய்து அவர்­க­ளது வாழ்­வா­தா­ரத்தை அதி­க­ரிக்­கும் நோக்­க­மாக புளிக்­கன் குளத்­தில் இருந்து நீர்­கால்­வாய் வெட்டி நீரை கொண்டு வந்து சுமார் 20 அடி உய­ரத்­தில் உள்ள மேட்டு நிலத்­துக்கு டீச­லி­னால் இயங்­கும் நீர்­பம்பி மூலம் நீரை மேலேற்றி நீரை விநி­யோ ­கிக்­கும் திட்­ட­மா­கும்.

இது­போன்ற ஏற்று நீர்ப்­பா­ச­னத் திட்­டங்­கள், குறிப்­பாக கிளி­நொச்சி, முல்­லைத்­தீவு மாவட்­டங்­க­ளில் கூட்டு விவ­சா­யி­கள் பங்­கு­பற்­றும் அடிப்­ப­டை­யில் கடந்த காலங்­க­ளில் (1980 –90ஆம் ஆண்­டு­க­ளில்) ஆரம்­பிக்­கப்­பட்டு பின்­னர் அரச உத­வி­யின்­மை­யா­லும் மேல­தி­கச் செல­வு­கள் கார­ண­மா­க­வும் விவ­சா­யி­க­ளால் கைவி­டப்­பட்ட திட்­ட­மா­கும்.

பின்­னர் முத்­தை­யன்­கட்டு திட்­டத்­தில் போரின் பின்­னர் பன்­னாட்­டுச் செஞ்­சி­லு­வைச் சங்­கத்­தின் உத­வி­யு­டன் மீள ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டி­ருப்­பி­னும் அந்­தத் திட்­டம் முழு­மை­யான வெற்­றி­ய­ளிக்­க­வில்­லை­யா­யினும், நீர் இறைப்பு இயந்­தி­ரங்­களை இயக்­கு­வ­தற்கு கூடிய செலவு கார­ண­மாக உச்ச பய­னைப் பெற முடி­ய­வில்லை.

விவ­சாய அமைச்­சின் செய­ல­ரின் சாட்­சி­யத்­தில் சந்­தே­கம் எழு­கி­றது

அதே­நே­ரத்­தில் விவ­சா­யத் திட்­ட­மொன்றை செயற்­ப­டுத்த திட்­ட­மி­டும் பொழுது நீர்ப்­பா­ச­ னம் தொடர்­பான சாத்­தி­யக்­கூற்று அறிக்­கையை மாத்­தி­ரம் நம்­பி­யி­ருக்­காது விவ­சாய சமூக பொரு­ளா­தார சாத்­தி­யக்­கூற்று அறிக்­கை­க­ளை­யும் பெற்றே திட்­டத்­தில் முத­லீடு செய்ய வேண்­டும் என்­பது யாவ­ரா­லும் ஏற்­றுக் கொள்­ளப்­ப­டும் நிய­தி­யா­கும்.

எல்லா செயற்­றிட்­டங்­க­ளை­யும் செயற்­ப­டுத்­து­வது அமைச்சு, கொள்­கைத் தீர்­மா­னம் எடுப்­ப­து­தான் அமைச்­சர் செய்­யும் பணி என அமைச்­சர் சார்­பாக விசா­ர­ணைக் குழு முன் சாட்­சி­ய­ம­ளித்த அமைச்­சின் செய­லா­ள­ருக்கு ஏன் மேற்­படி விட­யம் தெரி­ய­வில்லை என்­பது அவ­ரது சாட்­சி­யங்­க­ளின் உண்­மைத் தன்­மை­யில் விசா­ர­ணைக்­குழு தனது சந்­தே­கத்­தைத் தெரி­விக்­கின்­றது.

இந்­தத் திட்­டப் பய­னா­ளி­கள் அரை ஏக்­கர் மேட்­டுக் காணியை மாத்­தி­ரம் கொண்ட கூலித் தொழி­லா­ளர்­கள். ஓரிரு குடும்­பத்­த­ வர்­கள் தவிர, மற்­ற­வர்­கள் பொரு­ளா­தார ரீதி­யில் ஏழை­கள், சேமிப்பு அற்­ற­வர்­கள். அவர்­கள் டீசல் நீர் இறைக்­கும் இயந்­தி­ரத்தை இயக்க நிதி வச­தி­யற்­ற­வர்­கள். அவர்­க­ளால் இந்­தத் திட்­டத்தை இயக்க முடி­யாது என்­ப­து­டன் அவர்­களை ஒன்­றி­ணைக்­கும் ஓர் அமைப்­பே­னும் இந்­தத் திட்­டத்தை முன்­னெ­டுப்­பது தொடர்­பாக ஒழுங்­காக இயங்­கு­வ­தா­கத் தெரி­ய­வில்லை.

அத்­தோடு முக்­கி­ய­மான ஒரு விட­யம் விவ­சா­யத் திணைக்­க­ளம் இந்­தச் செயற்­றிட்­டத்­தில் இணைக்கப்ப­ட­வில்லை. இணைக்­கப்­பட்­டி­ருப்­பின் மக்­க­ளது அனு­ப­வத்­தின் படி­யும் மண் வளத்­தின் அடிப்­ப­டை­யில் கிடைக்­கக் கூடிய நீரை அடிப்­ப­டை­யா­கக் கொண்டு ஒவ்­வோர் விவ­சா­யக் குடும்­பத்­துக்­கு­மான பயிர் செய்கை அட்­ட­வ­ணையைத் தயா­ரித்து இந்­தத் திட்­டத்தை சிறப்­பாக இயக்­கி­யி­ருக்க சந்­தர்ப்­பம் உண்டு.

பய­னா­ளி­க­ளின் கருத்­துப்­படி திட்­டம் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்ட பின்­னர் நீர் இறைக்­கும் இயந்­தி­ரம் இயக்­கப்­ப­ட­வில்­லை­யெ­ன­வும் தங்­க­ளோடு கலந்­து­ரை­யா­டப்­ப­டா­மல் செயற்­ப­டுத்­தப்­பட்ட திட்­ட­மெ­ன­வும் கருத்துத் தெரி­வித்­துள்­ள­தோடு, இந்­தத் திட்­டத்­துக்கு பதி­லாக சூரிய சக்­தி­யால் இயங்­கும் செலவு குறைந்த நீர் இறைக்­கும் இயந்­தி­ரத்தை பூட்­டி­யி­ருக்­க ­லாம் என­வும் ஒவ்­வொரு காணிக்­கும் ஒவ்­வொரு கிணறை தந்­தி­ருக்­க­லாம் என­வும் அபிப்பி­ரா­யம் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

நீர்ப்­பாச்சு வாய்க்­கால்­கள் நல்ல முறை­யில் நிர்­மா­ணிக்­கப்­பட்டு இருப்­பி­னும், அவை பரா­ம­ரிக்­கப்­ப­டா­மை­யால் செடி­கள் வளர்ந்­தும் சேத­மா­கி­யும் இருப்­பது பய­னா­ளிக­ளதோ அல்­லது அந்­தத் திட்­டத்தை நிர்­மா­ணித்த திணைக்­க­ளத்­தி­னதோ அக்­க­றை­யின்­மை­யைக் காட்­டு­கின்­றது.

அமைச்­ச­ரின் விளக்­கத்தை ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாது

விசா­ர­ணைக் குழு முன் சாட்­சி­ய­ம­ளித்த நீர்ப்­பா­சன பிரதி பணிப்­பா­ளர், விவ­சாய அமைச்­ச­ரின் கோரிக்­கை­யின்­ப­டியே இந்­தத் திட்­டத்தை செயற்­ப­டுத்­தி­ய­தா­க­வும் வாய்க்­கா­லில் நீர் இருப்­ப­தால் மறை­மு­க­மாக நிலத்­தடி நீர்ம்ட்­டம் உயர்ந்து, கிண­று­க­ளில் நீர்­மட்­டம் உயர்­வ­தற்­கான சாத்­தி­யம் உள்­ளது எனத் தெரி­வித்­துள்­ள­து­டன் டீசல் நீர் இறைப்பு இயந்தி­ரத்­தின் இயக்­கச் செலவு அதி­க­மாக இருக்­கும் என்­ப­தை­யும் ஏற்­றுக் கொண்­டுள்­ளார்.

அதே­நே­ரத்­தில், இந்­தத் திட்­டம் பய­ன­ளிக்­கக் காலம் எடுக்­கும், பின்­னர் சரி­யாக வரும் என்ற கருத்­துப்­பட விசா­ர­ணை­யின் பொழுது விவ­சாய அமைச்­சர் வழங்­கிய விளக்­கம், முழு­மை­யாக ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யா­மல் உள்­ளது என விசா­ர­ணைக் குழு கரு­து­கின்­றது.

ஏற்று நீர்ப்பா­ச­னத் திட்­டம் நிதி வீண் விர­யச் செயற்­பாடே

நீண்­ட­கா­லம் போர் கார­ண­மாக, வடக்கு மாகா­ணத்­தின் முக்­கிய வாழ்­வா­தாரத் துறை­யா­கிய விவ­சா­யத்­துறை பெரி­தும் பாதிக்­கப்­ப­டு­கின்­ற­து­டன் தேசிய தரத்­துக்கு இந்­தத் துறையை மேம்­ப­டுத்த பல வேலைத்­திட்­டங்­களை செயற்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்­டிய இந்­தக் காலப்­ப­கு­தி­யில் ரூபா 32 மில்­லி­யன் செலவு செய்து நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டாது உள்ள இந்­தத் திட்­டத்­துக்கு செய்­யப்­பட்ட செலவு ஓர் வீண் விர­யம் என்ற நிலைக்­குத் தள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது.

அமைச்­சர்­க­ளின் நெருக்­கு­தல் கார­ண­மாக மற்­றைய தொடர்­பு­டைய திணைக்­க­ளங் க­ளது உதவி பய­னா­ளி­க­ளது பொரு­ளா­தார நிலை என்­ப­வற்றை கருத்­தில் எடுக்­காது, நிர்­மா­ணிக்­கப்­பட்ட இத்­திட்­டம் எதிர்­பார்த்த இலக்கை அடை­ய­வில்லை. இதற்கு விவ­சாய நீர்ப்­பா­சன அமைச்­சரே பொறுப்­புக்­கூற வேண்­டும் என இக்­குழு அபிப்­பி­ரா­யப்­ப­டு­கின்­றது.

4.9) யாழ்கோ பாற்­பண்ணை கூட்­டு­ற­வுச் சங்­கத்­துக்கு 2014ஆம் ஆண்டு மே மாதம் வரை தலை­வ­ராக இருந்த பெரி­ய­தம்பி இரா­ச­நா­ய­கம் இரஞ்­சன் என்­ப­வரை நியா­ய­மான கார­ணங்­க­ளின்றி கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ருக்கு ஊடாக அதி­கார முறை­கேடு மூலம் பத­வி­நீக்­கம் செய்­தமை.

யாழ்கோ நிறு­வ­னம் கூட்­டு­ற­வுத் திணைக்­க­ளத்­தில் பதிவு செய்­யப்­பட்ட சங்­கங்­க­ளில் ஒன்­றா­கும். அதை சங்­கத்­தின் உப விதி­க­ளின்­படி, பணிப்­பா­ளர் சபைக்கு 9 அங்­கத்­த­வர்­களை நிய­மிக்­கும் அதி­கா­ரம் மாகாண கூட்­டு­றவு அபி­வி­ருத்தி ஆணை­யா­ள­ரி­டம் இருந்­தது.

ஆனால் கொழும்பு அர­சால் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்ட மாவட்ட அபி­வி­ருத்­திக் கருத்­திட்­டத்­தால் உரு­வாக்­கப்­பட்டுப் பின்­னர் கூட்­டு­றவு சங்­கம் என்ற வலை­ய­மைப்­புக்­குள் அதன் நிர்­வா­கம் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்ட போதும் கொழும்பு கால்­நடை அபி­வி­ருத்தி அமைச்­சா­லும் மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரா­லும் இந்­தத் திட்­டத்­துக்கு பெரு­ம­ளவு நிதி வழங்­கப்­பட்ட கார­ணத்­தால் அதன் நிதியை பாது­காக்கும் நோக்­கில் பணிப்­பா­ளர் சபைக்­கான இரு அங்­கத்­த­வர்­களை மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­து­ரை­யில் நிய­மிக்­கப்­பட வேண்­டும் என்ற கடப்­பாடு கூட்­டு­ற­வுச் சங்க துணை விதி 35.1ன் கீழ் உள்­ளது.

அமைச்­ச­ரின் தலை­யீட்­டால்­தான் யாழ்­கோ­வுக்­குப் புதிய தலை­வர்

கூட்­டு­றவு உதவி ஆணை­யா­ளர் 2014ஆம் ஆண்டு மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­து­ரை­யைப் பெறாது 01.05.2014இலி­ருந்து இரத்­தி­ன­சிங்­கம் சர்­வேஸ்­வரா, கந்­தையா மகா­தே­வன் ஆகிய இரு­வ­ரை­யும் பணிப்­பா­ளர் சபைக்கு நிய­மித்­துள்­ளார். இந்த நிய­ம­னம் மூலம், மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­து­ரைப்­படி முன்­னர் பொதுச் சபைக்கு நிய­மிக்­கப்­பட்டு, பொதுச் சபை­யால் தலை­வ­ராக தெரிவு செய்­யப்­பட்டு 30.04.2014 வரை தலை­வ­ராக கட­மை­யாற்­றிய ரஞ்­ச­னது பதவி பறிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. அந்­தப் பத­விக்கு மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­துரை பெறப்­ப­டா­மல் இ.சர்­வேஸ்­வரா என்­ப­வர் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளார்.

இந்த நிய­ம­னத்­துக்­கான பரிந்­துரை, கூட்­டு­ற­வுத் திணைக்­க­ளம் விவ­சாய அமைச்­சுக்குக் கீழ் கொண்­டு­வ­ராத காலப்­ப­கு­தி­யான 2014.04.03ஆம் திகதி, விவ­சாய அமைச்­ச­ரி­னால் செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. அத­ன­டிப்­ப­டை­யில் அமைச்­ச­ரின் ஆலோ­ச­னைப்­படி, இந்த நிய­ம­னம் செய்­யப்­பட்­ட­தாக முன்­னாள் கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளரின் சாட்­சியை இங்கு ஏற்க வேண்­டி­யுள்­ளது.

கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ரும் நிர்­வாக முறை­கேடு செய்­தார்

அதே­நே­ரத்­தில் மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­துரை பெறப்­ப­டாது ஒரு­வரை இயக்­கு­நர் சபைக்கு நிய­மித்து அவரை தலை­வ­ரா­கத் தெரிவு செய்­த­தில் உள்ள நிர்­வாக முறை­கேட்டைத் தவிர்ப்­ப­தற்­காக மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரி­டம் பணிப்­பா­ளர் சபைக்கு இரு­வரை பரிந்­துரை செய்­யும்­படி கோரிக்கை விடு­வ­தைத் தவிர்த்து தம்­மால் முறை­கே­டாக நிய­மிக்­கப்­பட்ட இரத்­தி­ன­சிங்­கம் சர்­வேஸ்­வரா மற்­றும் கந்­தையா மகா­தே­வன் ஆகி­யோர்­க­ளது பெயர்­களை தமது கடி­தத்­தில் உள்­ள­டக்கி அது­வும் அந்த நிய­ம­னம் வழங்­கப்­பட்­ட­பின் ஏறக்­குறைய ஒரு­வ­ரு­டத்­தின் பின்­னரே அதா­வது 27.04. 2015 இல் கூட்­டு­றவு உதவி ஆணை­ யா­ள­ரால் மாவட்­டச் செய­லா­ள­ருக்கு விண்­ணப்­பம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

அவ­ரி­டம் அனு­ம­தி­யும் பெறப்­பட்­டுள்­ளது. இது வடக்கு மாகாண கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ரால் செய்­யப்­பட்ட நிர்­வாக முறை­கே­டா­கும். இம்­மு­றை­கேடு விவ­சாய அமைச்­ச­ரின் அழுத்­த­த்தால் ஏற்­பட்­ட­தா­கும்.

ஆனால் விவ­சாய அமைச்­ச­ரின் பரிந்­து­ரை­யின் அடிப்­ப­டை­யி­லேயே இ.சர்­வேஸ்­வ­ரா­வின் நிய­ம­னத்தை செய்­த­தாக முன்­னாள் கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ரது சாட்­சி­யில் தெரி­வித்­துள்­ள­மையை விசா­ர­ணைக்­குழு தனது கவ­னத்­தில் எடுத்­துள்­ளது. ஆனால் அந்த நிய­ம­னக் காலத்­தில் கூட்­டு­றவு திணைக்­க­ளம், அமைச்­சர் ஐங்­க­ர­நே­ச­னது அமைச்­சு­டன் இணைக்­கப்­பட்டு இருக்­க­வில்லை என்­ப­தை­யும் கவ­னத்­தில் கொள்ள வேண்­டி­யுள்­ளது. அதா­வது கூட்­டு­ற­வுத் துறை முத­ல­மைச்­ச­ரது அமைச்­சு­டன் இணைக்­கப்­பட்டு இருந்­துள்­ளது. இ.சர்­வேஸ்­வ­ரா­வின் நிய­ம­னத்­தால் ரஞ்­ச­னது நிய­ம­னம் தானா­கவே செய­லி­ழந்­துள்­ளது.

நிர்­வாக முறை­கேட்டை மூடி­ம­றைக்க முயற்சி

ரஞ்­சன் பதவி நீக்­கம் செய்­யப்­பட்­ட­தற்­கான கார­ணம் அவ­ருக்கு தெரி­விக்­கப்­ப­ட­வில்லை என்­ப­து­டன் 2014இல் நிர்­வா­கச் சீர்­கேடு என்ற அடிப்­ப­டை­யில் பதவி நீக்­கம் செய்­யப்­பட்­ட­தென முன்­னாள் கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர் விசா­ர­ண­யின்­போது தெரி­வித்­தி­ருந்­தா­லும் ரஞ்­சன் அவர்­க­ளுக்­கெ­தி­ரான குற்­றப்­பத்­தி­ரம் அவர் பதவி நீக்­கம் செய்­யப்­பட்டு இரண்டு வரு­டங்­க­ளுக்கு பின்­னரே அதா­வது 2016இல்­தான் அனுப்­பட்­டதை கவ­னத்­தில் கொள்­ளும்­பொ­ழுது கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ரும் அமைச்­ச­ரும் விசா­ர­ணைக் குழு­வுக்கு முன்­னர் அளித்த சாட்­சி­யும் விளக்­க­மும் உண்­மைக்கு புறம்­பா­ன­தென்­ப­தை­யும் கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர், தனது அதி­கா­ரத்தை தானே அமைச்­ச­ருக்குக் கைய­ளித்­துள்ள நிர்­வாக முறை­கே­டும் அமைச்­ச­ரால் செய்­யப்­பட்ட அதி­கார முறை­கேட்­டை­யும் மூடி மறைப்­ப­தற்கு செய்­யப்­பட்ட செய­லாக கருத வேண்­டி­யுள்­ளது.

இத­ன­டிப்­ப­டை­யில் பார்க்­கும்­பொ­ழுது சர்­வேஸ்­வரா, மகா­தே­வன் ஆகி­யோரை கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர் மூலம் யாழ்கோ பணிப்­பா­ளர் சபைக்கு நிய­ம­னம் செய்து அதன் தலை­வர் பத­வி­யில் இருந்து ரஞ்­சனை நீக்­கம் செய்­தமை அமைச்­ச­ரது அதி­கார முறை­கேடு என விசா­ர­ணைக்­குழு கரு­து­கி­றது.

4.9 2015 யாழ்கோ பாற்­பண்ணை கூட்­டு­ற­வுச் சங்­கத்­துக்­குத் தலை­வ­ராக முன் அனு­ப­வ­மில்­லா­த­வ­ரும் மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­துரை பெறப்­ப­டா­த­வ­ரு­மான இரத்­தி­ன­சிங்­கம் சர்­வ­வேஸ்ரா என்­ப­வரை குடும்ப நண்­பர் என்ற அடிப்­ப­டை­யில் கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர் மூலம் தலை­வ­ராக நிய­மித்­தமை தொடர்­பில் அதி­கார முறை­கேடு செய்­தமை.

சர்­வேஸ்­வ­ராவை தலை­வ­ராக்­கு­வ­தில் அமைச்­சர் உறுதி

யாழ்கோ கூட்­டு­றவு சங்­கத்­தின் பணிப்­பா­ளர் சபைக்கு மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­துரை பெறப்­ப­டாது 01.05.2014இலி­ருந்து விவ­சாய அமைச்­ச­ரின் பரிந்­து­ரை­யின் அடிப்­ப­டை­யா­கக் கொண்டு இ.சர்­வேஸ்­வரா மற்­றும் கந்­தையா மகா­தேவன் ஆகி­யோர் நிய­மிக்­கப்­பட்­ட­தா­க­வும் சட்­ட­பூர்­வ­மாக அமைச்­ச­ருக்கு அந்த அதி­கா­ரம் இல்லை என­வும் கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர் இந்த விசா­ர­ணைக் குழு­வின் முன் அளித்த தனது சாட்­சி­யத்­தில் குறிப்­பிட்­ட­தை ­யும் நேர­டி­யாக இ.சர்­வேஸ்­வ­ரா­வின் பாற்­பண்ணை தொழில் தொடர்­பான அனு­ப­வ­மின்­மையை அமைச்­ச­ருக்­குத் தான் தெரி­வித்­த­தா­க­வும் அதற்கு அமைச்­சர் மகா­தே­வனின் ஆலோ­ச­னை­யைக் கேட்டு சர்­வேஸ்­வரா நடந்­து­கொள்­வார் எனத் தெரி­வித்து சர்­வேஸ்­வ­ரா­வின் நிய­ம­னத்­தில் உறு­தி­யாக இருந்­துள்­ள­மையை கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ரது சாட்­சி­யி­லி­ருந்து தெளி­வா­கின்­றது.

சர்­வேஸ்­வ­ரா­வு­ட­னான உறவை மறைக்க முயன்­றார் அமைச்­சர்

அதே­நே­ரத்­தில் பொதுத் தேர்­த­லில் போட்­டி­யி­டு­வ­தற்­காக இந்­தி­யா­வி­லி­ருந்து வந்த காலம் தொடக்­கம் அமைச்­ச­ரைத் தனக்குக் தெரி­யும் என இ.சர்­வேஸ்­வரா குழு­வின் முன் அளித்த சாட்­சி­யத்­தில் தெரி­வித்­துள்­ள­மை­யும் அவர் தனது மனை­வி­யு­டைய குடும்ப நண்­பர் என­வும் தனது மாம­னா­ரின் பள்­ளித் தோழன் என­வும் அவர் தனது பெய­ரைப் பரிந்­துரை செய்­தி­ருக்­க­லாம் என­வும் அவர் தனது சாட்­சி­யத்­தின் பொழு­து­தெ­ரி­வித்­தி­ருக்­கும் அதே­நே­ரத்­தில் அமைச்­சர் இரத்­தி­ன­சிங்­கம் சர்­வேஸ்­வ­ராவை அவர் யாழ்கோ தலை­வ­ராக நிய­மிக்­கப்­பட்ட பின்­னர்­தான் தெரி­யும் என தனது சாட்­சி­யத்­தின் பொழுது முரண்­பா­டாக சாட்­சி­ய­ம­ளித்து சர்­வேஸ்­வ­ரா­வுக்­கும் தனக்­கும் இடையே உள்ள முன் உறவை மறைக்க முயற்­சித்­துள்­ள­மையை விசா­ர­ணைக்­குழு தனது கவ­னத்­தில் எடுத்­துள் ளது.

அத்­து­டன் தனக்கு கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளரை நன்கு தெரி­யும் என­வும் அத­னா­லே­யே­தான் இந்­தப் பத­விக்கு நிய­மிக்­கப்­பட் டுள்­ள­தா­க­வும் மாவட்­டச் செய­லா­ள­ரின் பரிந்­து­ரை­யின் பேரி­லேயே தனது நிய­ம­னம் இருந்­தது என்­றும் உண்­மைக்­குப் புறம்­பாக இ.சர்­வ­வேஸ்­வ­ரா­வின் சாட்­சி­யும் அவர் உத்­தி­யோகத்­தர் என்ற உண்­மைக்கு புறம்­பான அமைச்­ச­ரின் சாட்­சி­யும் சர்­வேஸ்­வரா – அமைச்­சர் ஆகிய இரு­வ­ருக்­கும் இடையே நில­வி­வந்த முன் தொடர்­பை­யும் அமைச்­ச­ரின் பரிந்­து­ரை­யின் அடிப்­ப­டை­யி­லேயே கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ருக்கு நெருக்­கு­தல் வழங்கி இந்த நிய­ம­னம் செய்­யப்­பட்­ட­தென்­பதை கூட்­டாக இந்த இரு­வ­ரும் மறுக்­கும் விதத்­தில் சொல்­லப்­பட்ட சாட்சி உண்­மைக்கு புறம்­பா­ன­ தென இந்த விசா­ர­ணைக்­குழு கரு­து­கின்­றது.

இந்த நிலை­யில் அமைச்­சர் தனது பதவி அதி­கா­ரத்தை முறை­கேடு செய்து இரத்­தி­ன­சிங்­கம் சர்­வேஸ்­வ­ராவை பணிப்­பா­ளர் சபைக்கு கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர் மூலம் நிய­மித்து பின்­னர் அவ­ரைத் தலை­வ­ராக்கி உள்­ளார். அத்­து­டன், ரஞ்­சனை தலை­வர் பத­வி­யி­லி­ருந்து நீக்­கம் செய்து மாகாண விவ­சாய அமைச்­சர் தனது அதி­கா­ரத்தை முறை­கேடு செய்­துள்­ளார் என்­பது விசா­ர­ணை­க­ளின் போது சாட்­சி­யங்­க­ளின் மூலம் எண்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. யாழ்கோ தலை­வர் நிய­ம­னத்­தில் விவ­சாய, கம­நல சேவை, கால்­நடை அபி­வி­ருத்தி, நீர் வழங்­கல், உணவு வழங்­கல், சுற்­றா­டல் மற்­றும் கூட்­டு­றவு அமைச்­சர் பொ.ஐங்­க­ர­நே­சன் அதி­கார முறை­கேடு செய்­துள்­ளார் என்று விசா­ர­ணைக்­குழு கரு­து­கின்­றது.

4.10) மரு­தங்­கேணி கடற்­றொ­ழில் சமா­சத் தலை­வரை நியா­ய­மான கார­ணங்­க­ளின்றி கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர் மூலம் 2015ஆம் ஆண்டு டிசெம்­பர் மாத­ம­ள­வில் பத­வி­நீக்­கம் செய்­தமை மூலம் அதி­கார முறை­கேடு செய்­தமை.

பொன்­னுச்­சாமி பிரே­ம­தாஸ் என்­ப­வர் உடுத்­துறை கடற்­றொ­ழி­லா­ளர் கூட்­டு­ற­வுச் சங்­கத்­தின் தலை­வ­ராக அங்­கத்­த­வர்­க­ளால் தெரிவு செய்­யப்­பட்­டார். மரு­தங்­கேணி பிர­தேச செய­லா­ளர் பிரி­வுக்கு உட்­பட்ட 15 சங்­கங்­க­ளின் தலை­வர்­க­ளால் மரு­தங்­கேணி கடற்­றொ­ழி­லா­ளர் கூட்­டு­றவு சங்க சமா­சத்­தின் தலை­வ­ரா­க­வும் அவர் கட­மை­யாற்றி வந்­துள்­ளார். சமா­சத்­தின் நோக்­கம், மரு­தங்­கேணி பிர­தே­சத்­தில் வசிக்­கும் கடற்­றொ­ழி­லா­ளர்­க­ளது தொழில்­சார் வாழ்­வா­தா­ரத்தை அதி­க­ரிப்­ப­தா­கும்.

அதே நேரம் 2015ஆம் ஆண்டு ஏப்­ரல் மாத­ம­ள­வில் ஆசிய அபி­வி­ருத்தி வங்கி, விவ­சாய, கம­ந­ல­சேவை, கால்­நடை அபி­வி­ருத்தி, நீர் வழங்­கல், உணவு வழங்­கல், விநி­யோ­கித்­தல், சுற்­றா­டல் மற்­றும் கூட்­டு­றவு அமைச்­சர் பொ.ஐங்­க­ர­நே­சன், கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர், பிர­தேச செய­லா­ளர் ஆகி­யோர் அடங்­கிய பொதுக் கூட்­ட­ மொன்று பொ.பிரே­ம­தா­ஸின் தலை­மை­யில் நடை­பெற்­றுள்­ளது.

அதில் மரு­தங்­கேணி கடல் பிர­தே­சத்­தி­லி­ருந்து கடல் நீரை எடுத்து சுத்­தி­க­ரித்து அந்த நீரை யாழ். மாவட்­டத்­துக்கு குடி­தண்­ணீ­ராக விநி­யோ­கிப்­பது தொடர்­பாக ஆரா­யப்­பட்­டுள்­ளது. சுத்­தி­க­ரிக்­கப்­பட்ட நீர் போக மீதி நீரை கட­லில் விடு­வ­தா­க­வும், அத­னால் எந்­தப் பாதிப்­பும் ஏற்­ப­ட­மாட்­டா­தெ­ன­வும் அமைச்­ச­ரா­லும் ஆசிய அபி­வி­ருத்தி வங்கி, தேசிய நீர் வழங்­கல் வடி­கால் அமைப்பு சபை உத்­தி­யோ­கத்­தர்­க­ளாலும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

ஆனால் கூட்­டத்­தில் பங்­கு­பற்­றிய கடற் றொழி­லா­ளர்­கள் இந்­தத் திட்­டத்தை நிறை­வேற்­றி­னாலும் தமது றொழி­லுக்கு பாதிப்பு ஏற்­ப­டு­மென தெரி­வித்து அந்­தத் திட்­டத்தை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த தமது சம்­ம­தத்தை வழங்க முடி­யா­தெ­ன­வும் தெரி­வித்­துள்­ள­னர். அத­னால் கூட்­டம் இடை­ந­டு­வில் நிற்­பாட்­டப்­பட்­டுள்­ளது.

நன்­னீர்த் திட்­டத்­துக்கு சம்­ம­திக்­கா­த­தால் சமா­சத் தலை­வர் நீக்­கம்

மாகாண முத­ல­மைச்­ச­ரின் தலை­மை­யில் அவ­ரது வதி­வி­டத்­தில் நடை­பெற்ற கலந்­து­ரை­யா­ட­லில் இந்­தத் திட்­டத்­துக்­கான சம்­ம­தத்தை வழங்க வேண்­டு­மென எடுக்­கப்­பட்ட தீர்­மா­னத்­துக்கு இணங்­க­வும் இந்­தத் திட்­டத்­துக்­கான அனு­ம­தியை வழங்­கும்­படி பிர­தேச செய­லா­ளர்- மரு­தங்­கேணி, கூட்­டு­ற­வுத் திணைக்­க­ளம் என்­பன அமைச்­ச­ரது அழுத்­தம் கார­ண­மாக சமா­சத் தலை­வ­ருக்கு நெருக்­கு­தல் கொடுத்த கார­ணத்­தி­னா­லும், சமா­சத் தலை­வர் சமாச கடி­தத் தலைப்­பில் சங்­கங்­கள் மற்­றும் நலன்­வி­ரும்­பி­க­ளைக் கொண்ட கூட்­டம் ஒன்றை ஒழுங்­கு­ப­டுத்தி இருந்­துள்­ளார்.

அந்­தக் கூட்­டத்­தி­லும் இந்­தத் திட்­டத்­துக்கு சம்­ம­தம் கிடைக்­க­வில்லை. இந்த நிலை­யில் அமைச்­சர் சமா­சத்­தின் தலை­வரை அந்­தப் பத­வி­யி­லி­ருந்து நீக்­கு­வ­தன் மூல­மும் புதிய பணிப்­பா­ளர் சபையை நிய­மிப்­ப­தன் மூல­மும் நீர்­வ­ழங்­கல் தொடர்­பான சம்­ம­தத்தைப் பெற­லாம் என்று எண்ணி சமா­சத்­தின் பொது முகா­மை­யா­ளர் மூலம் தலை­வ­ருக்கு எதி­ராக நட­வ­டிக்கை எடுப்­ப­தற்­கான கார­ணங்­க­ளைப் பெற திட்­ட­மிட்டு இருந்­த­தாக எண்­ணு­வ­தற்­கான கார­ணம் இருந்­துள்­ளது.

ஏனெ­னில் சங்­கத்­தின் கடி­தத் தலைப்பை பாவித்து தலை­வர் கூட்­டம் கூட்­டிய ஆவ­ணத்தை பொது முகா­மை­யா­ளர் தலை­வ­ரின் முன் அனு­ம­தி­யின்றி அமைச்­ச­ரி­டம் கைய­ளித்­துள்­ளார். அமைச்­சர் அத­னைக் கார­ணம் கொண்டு சமா­சத் தலை­வரை அதி­கார முறை­கேடு என்ற குற்­றச்­சாட்­டின் கீழ் பத­வி­நீக்­கம் செய்­யும்­படி கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ள­ருக்கு பணித்­துள்­ளார். கூட்­டு­றவு உதவி ஆணை­யா­ளர் மூலம் அந்­தக் குற்­றச்­சாட்­டின் தன்மை அதன் தாக்­கம் சட்­ட­பூர்­வத்­தன்மை என்­ப­வற்றை ஆரா­யா­மல் அமைச்­ச­ரின் பணிப்­பு­ரையை நிறை­வேற்ற வேண்­டும் என்ற எண்­ணத்­தில் இந்­தச் செயற்­பாட்டை அனு­ம­தித்­துள்­ளார்.

சமா­சத் தலை­வர் கடி­தத் தலைப்பை குறிப்­பிட்ட நோக்­கத்­துக்­காக பாவித்­தமை அவரை பத­வி­நீக்­கும் அள­வுக்­கான பார­தூ­ர­மா­னவை அல்ல என்று விசா­ர­ணைக் குழு­வின் முன்­னி­லை­யில் கூட்­டு­றவு ஆணை­யா­ளர் அளித்த சாட்­சி­ய­மும் முன்­னாள் கூட்­டு­றவு உதவி ஆணை­யா­ளர் அவ­ச­ரப்­பட்டு பிழை­யான தீர்­மா­னத்தை எடுத்­துள்­ளார் என்று விசா­ர­ணைக் குழு முன்­னி­லை­யில் அமைச்­ச­ரின் விளக்­க­மும் மேற்­படி கூற்­றுக்கு சாத­க­மாக அமைந்­துள்­ளன.