பொருத்­த­மற்ற இடங்­க­ளில் சாலை சமிக்ஞை விளக்கு!!

கிளி­நொச்சி கரைச்சி பிர­தே­ச­ ச­பை­யி­னால் அக்­க­ரா­யன் பிர­தே­சத்­தில் பொருத்­தப்­ப­டும் சாலை மின் விளக்கு­கள் பொருத்­த­மற்ற இடங்­க­ளில் அமைக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன என்று பொது­மக்­கள் தெரி­விக்­கின்­ற­னர்.

இது­தொ­டர்­பில் மேலும் தெரி­விக்­கப்­பட்­ட­தா­வது:
நேற்­று ­முன்­தி­னம் புதன் கி­ழமை முதல் அக்­க­ரா­யன் பிர­தே­சத்­தில் பல இடங்­க­ளில் சூரி­ய­சக்தி சாலை விளக்­கு­கள் பொருத்­தப்­பட்டு வரு­கி­றன. ஆனால், அவை ஏற்­க­னவே எழுத்­து­மூ­லம் வழங்­கப்­பட்ட முன்­மொ­ழி­வு­க­ளுக்கு மாறாக பொருத்­த­மற்ற இடங்­க­ளில் அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

தனிப்­பட்ட சில நபர்­க­ளின் செல்­வாக்­கின் அடிப்­ப­டை­யி­லேயே இவ்­வாறு அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இத­னால் பொது மக்­க­ளுக்கோ, பொதுப் பயன்­பாட்­டுக்கோ பெரிய நன்­மை­கள் எவை­யும் ஏற்­ப­டப் போவ­தில்லை.

எனவே, கரைச்சி பிர­தேச சபை­யா­­­னது பிர­தேச பொது அமைப்­பு­கள் வழங்­கி­யுள்ள முன்­மொழி­வுகளுக்கு அமைய சாலை விளக்­கு­க­ளைப் பொருத்­த­வேண்­டும் எனக் கோரிக்கை விடுக்­கப்ப ட்டுள்­ளது.

You might also like