தமி­ழர் துயர் நீங்­கட்­டும்

தமி­ழர்­க­ளின் துய­ரங்­கள் நீங்கி, சுபீட்­ச­மான வாழ்வு பெற்று வாழ தைத்­தி­ரு­நா­ளில் வேண்­டு­வோம். அனை­வ­ருக்­கும் தித்­தி க்­கும் தைப் பொங்­கல் திரு­நாள் வாழ்த்­துக்கள்.

இவ்­வாறு தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­பின் யாழ்ப்­பா­ணம், கிளி­நொச்சி மாவட்ட நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் ஈ.சர­வ­ண­ப­வன் தெரி­வித்தார்.

தைப்­பொங்­கலை முன்­னிட்டு அவர் வெளி­யிட்­டுள்ள வாழ்த்­துச் செய்­தி­யி­லேயே அவர் இவ்­வாறு தெரி­வித்­தார். தமி­ழர்­க­ளின் பாரம்­ப­ரி­ய­த்தை எடுத்­துக் காட்­டும் – நன்றி தெரி­விக்­கும் திரு­நாளே தைப் பொங்­கல் திரு­நாள். தமி­ழர்­கள் எதிர்­கொள்­ளும் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்­குத் தீர்வு கிடைக்க வேண்­டும் என்று இந்த நாளில் இறை­வனை வேண்­டு­வோம்.

அனை­வ­ரும் இன்­புற்று மகிழ்ச்­சி­யு­டன் அனைத்து நலன்­க­ளும் பெற்று வாழ வேண்­டும் என்று இறை­வனை வேண்­டு­வோம்.தித்­தி­க்­கும் தைப் பொங்­கல் திரு­நாள் அனை­வ­ருக்­கும் அமை­யட்­டும் என்று வாழ்த்­து­கின்­றேன் என்று அவர் தனது வாழ்த்­துச் செய்­தி­யில் குறிப்­பிட்­டார்.

You might also like