புதிய அரசமைப்பு உருவாக்கம் இடை நடுவில்!!

கிட்­டுப் பூங்­கா­வில் சம்­பந்­தன் தெரிவிப்பு

புதிய அர­ச­மைப்பு உரு­வாக்க முயற்­சி­யின் இடை­ந­டு­வில் நாம் உள்­ளோம். தமிழ் மக்­க­ளின் ஏகப் பிர­தி­நி­தித்­துவக் கட்­சி­யாக தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­புத்­தான் இருக்­கின்­றது என்­பதை தமிழ் மக்­கள் இந்­தத் தேர்­த­லின் ஊடா­க­வும் எடுத்­துக்­காட்ட வேண்­டும். இவ்­வாறு தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப் பின் தலை­வர் இரா.சம்­பந்­தன் தெரி­வித்­தார்.

யாழ்ப்­பா­ணம் கிட்­டுப் பூங்­கா­வில் இடம்­பெற்ற தேர்­தல் பரப்­பு­ரைக் கூட்­டத்­தில் உரை­யாற்­று­கை­யி­லேயே மேற்­கண்­ட­வாறு கூறி­னார். சங்­கானை, மாலு சந்தி, சாவ­கச்­சேரி பிர­தே­சங்­க­ளில் நடை­பெற்ற தேர்­தல் பரப்­பு­ரைக் கூட்­டங்­க­ளில் பங்­கேற்­றும் இரா.சம்­பந்­தன் உரை­யாற்­றி­யி­ருந்­தார்.
இந்­தக் கூட்­டங்­க­ளில் அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது,

தமிழ் மக்­க­ளின் நீண்ட காலப் பிரச்­சி­னை­யான இனப் பிரச்­சி­னைக்கு அர­சி­யல் தீர்வு காணும் முயற்­சி­கள் ஆட்சி மாற்­றத்­தின் பின்­னர் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றது. புதிய அர­ச­மைப்பை உரு­வாக்­கும் நட­வ­டிக்­கை­கள் இடம்­பெற்று வரு­கின்­றது. இந்த முயற்­சி­யில் நாம் பாதி வழி­யில் நிற்­கின்­றோம். இந்­தச் சூழ­லில் உள்­ளூ­ராட்சி சபைத் தேர்­தலை எதிர்­கொள்­கின்­றோம்.

இந்­தத் தேர்­தலை இந்த நாடு மாத்­தி­ரம் அல்ல பன்­னாட்­டுச் சமூ­க­மும் பார்த்­துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. தமிழ் மக்­க­ளின் ஏகப் பிர­தி­நித்­து­வக் கட்சி தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­புத்­தான் என்­பதை தமிழ் மக்­கள் இந்­தத் தேர்­தல் ஊடா­க­வும் வெளிக்­காட்ட வேண்­டும். இதனை செய்­வ­தற்கு தமிழ் மக்­கள் தவ­றக் கூடாது. அப்­போ­து­தான் எம்­மால், புதிய அர­ச­மைப்பு உரு­வாக்­கத்­தில் முழு­மை­யாக – பலத்­து­டன் பய­ணிக்க முடி­யும். எமது நீண்­ட­கா­லப் பிரச்­சி­னைக்­குத் தீர்­வை­யும் காண முடி­யும் – என்­றார்.

You might also like