ஆதரவு தர முன்வரும் தமிழ் கட்சிகளுடன் கூட்டமைப்பு பேசும்

பங்­கா­ளிக் கட்­சித் தலை­வர்­கள்
நேற்­றுக் கூடித் தீர்­மா­னம்