நீர்வேலி ஞான வைரவர் அலங்கார உற்சவம்!!

நீர்­வேலி தெற்கு ஞான வைர­வர் ஆல­யத்­தின் வரு­டாந்த அலங்­கார உற்­ச­வத்­தில் இறு­தி ­நா­ளான கடந்த வியா­ழக்­கி­ழமை சுவாமி பூஞ்­சப்­பா­தத்­தில் வீதி­வ­லம் வந்­தார்.

You might also like