பெர்ஃபியூம் வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

பெர்ஃபியூமை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது என்ற குழப்பம் அனைவருக்கும் வருவது இயல்பே.

பெர்ஃபியூம் வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

பெர்ஃபியூம்களை தேர்வு செய்வதென்பது இலகுவான வேலை இல்லை. ஆண்களும், பெண்களும் விதவிதமான பெர்ஃபியூம்களை பயன்படுத்துவார்கள். சிலர் எந்த பெர்ஃபியூமை எப்படி தேர்வு செய்வதென்று தெரியாமல், முன்னால் பயன்படுத்திய அதே பெர்ஃபியூமை வாங்குவார்கள்.

 


முதலில் எதை வாங்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

EDP பெர்ஃபியூம்களின் வாசனை அதிக நேரம் நீடித்திருக்கும் என்பதால் EDT பெர்ஃபியூம்களை விட EDP பெர்ஃபியூம்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

* பெர்ஃபியூம்களை முதலில் நுகர்ந்து பாருங்கள். 5 நிமிடத்துக்கு பின்னர் அதன் வாசத்தில் சிறு மாற்றம் ஏற்படும். இது 10 நிமிடத்திலிருந்து 45 நிமிடம் வரை இருக்கும். அதன் பின்னர் வேறு சிறு மாற்றம் ஏற்படும். இந்த மூன்று வாசனைகளுமே உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால், அது உங்களுக்கான பெர்ஃபியூம்.

* பெர்ஃபியூம்களை கையில் அடித்து பாருங்கள். இதன்மூலம் எவ்வளவு நேரத்தில் அது கரைகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும்

* பெர்ஃபியூம்களை தேர்ந்தெடுக்கும்போது, மணிக்கட்டில் மட்டுமே அடித்து பார்க்காதீர்கள். வேறு சில இடங்களிலும் அடித்து பார்க்க வேண்டும்.

* பெர்ஃபியூம்களின் விளக்கங்களை படித்து பார்த்து அதற்கு ஏற்றதுபோல உங்களின் தேர்வு அமையக்கூடாது. உங்களுக்கு எந்த வாசனை பிடித்திருக்கின்றதோ அதனை தெரிவு செய்ய வேண்டும்

 

You might also like