இரா­ம­கி­ருஷ்ணா நிலை­யம் தனது சேவையை பல­வ­லாக்­கம் செய்ய முன்­வர வேண்­டும்

கொழும்­பில் ஓரிரு நாள்­கள் தற்­கா­லி­க­மா­கத் தங்­கு­வ­தற்­கான வசதி கிட்­டாமை குறித்து நான் தங்­கள் பத்­தி­ரி­கை­கக்கு வரைந்த கடி­தத்­துக்கு கடந்த சனிக்­கி­ழமை கே.எஸ்.சிவ­ஞா­ன­ராசா என்ற பெய­ரு­டைய உத­யன் வாச­கர் முக்­கிய தக­வ­லொன்றை வழங்­கி­யி­ருந்­தார்.

வெள்­ள­வத்தை இரா­ம­கி­ருஷ்ண மிச­னின் நிலையை அவ­ருக்கு தெளி­வு­ப­டுத்த வேண்­டும். நான் வரு­டத்­தில் அரி­தா­கவே தேவை நிமித்­தம் கொழும்­புக்­குச் செல்­ப­வன். ஆனால் தங்­கு­வ­தற்கு இட­வ­ச­திக்­காக முத­லில் நாடு­வது இரா­ம­கி­ருஷ்­ண­மி­சன் விடு­தி­யைத்­தான்.

அன்­றும் அங்­கு­போய் ஏமாற்­றத்­து­ட­னேயே திரும்­பி­ னேன். இரா­ம­கி­ருஷ்ண மிஷன் வி।டுதி பிற இடங்­க­ளி­லி­ருந்து கொழும்­புக்கு வந்­து­செல்­லும் பய­ணி­க­ளால் நிரம்பி வழிந்­தது. அது அவ்­வி­தம் நிரம்பி வழி­வது ஒன்­றும் புது­மை­யல்ல.

அதன் எளி­மை­யை­யும் சேவை­யை­யும் அறிந்து அதை நாடு­வோ­ரின் தொகை அதி­க­ரிக்க அதி­க­ரிக்க நாடு­வோர் அனை­வ­ரும் தங்­கக்­கூ­டிய ஏற்­பா­டு­க­ளைச் செய்து தமது இல்­லத்­தின் விடு­திச் சேவையை விரி­வு­ப­டுத்தி பொதுப்­ப­ணி­பு­ரிய இரா­ம­கி­ருஷ்ண மிசன் நிர்­வா­கம் முன்­வ­ரா­தமை ஒரு முக்­கிய குறையே.

குறிப்­பிட்ட தினத்­தன்­றும் நான் அங்கு போய் தங்­கு­மிட வசதி கிடைக்­கா­த­தால் ஏமாந்து திரும்­பி­ய­ வன்­தான் எனது அந்த ஏமாற்­றத்­தா­லும் வெளி­யி­டத்­தில் வச­தி்க் குறை­பா­டு­க­ளு­டன் அதிக கட்­ட­ணம் செலுத்­தித் தங்க நேர்ந்­த­தால் எற்­பட்ட மன வெப்­பி­ராயம் கார­ண­மா­க­வுமே நான் எனது நிலைப்­பாட்டை வெளிப்­ப­டுத்த நேர்ந்­தது.

இந்த விட­யம் குறித்து இரா­ம­கி­ருஷ்ண மிசன் நிர்­வா­கம் அக்­கறை காட்­டிச் செயற்­பட்­டால் எம்­ம­வர்­க­ளில் பலர் அத­னால் பயன் ஈட்­டிட இய­லும்.

You might also like