இராணுவ பயிற்சியாளர்களின் நிறைவு நிகழ்வு!!

மாதுரு ஓய இராணுவ பயிற்சிப் பாடசாலையில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் வெளியேறும் நிகழ்வு இன்று அரச தலைவர் மைத்திரி பால சிறிசேனா தலைமையில் நடைபெற்றது.

You might also like