வழக்கம்பரை முத்துமாரியம்பாள் ஆலய மகா கும்பாபிசேகம்!!

தொல்புரம் வழக்கம்பரை முத்துமாரியம்பாள் ஆலயத்தின் மகா கும்பாபிசேக பூர்வாங்க கிரியைகள் இன்று நடைபெற்றது.

 

You might also like