வட்­டா­ரத்­தில் தோற்­ற­வரே வவுனியா நக­ர­சபை தவி­சா­ளர்!!

வவு­னியா நகர சபை­யின் தவி­சா­ள­ராக தமி­ழர் விடு­த­லைக் கூட்­ட­ணி­யின் சார்­பில் தெரிவு செய்­யப்­பட்­டுள்ள இரா­ச­லிங்­கம் கௌத­மன் அந்­தக் கட்­சி­யின் சார்­பில் உள்­ளூ­ராட்­சித் தேர்­த­லில் குடி­யி­ருப்பு வட்­டா­ரத்­தில் போட்­டி­யிட்­டி­ருந்­தார்.

தமி­ழர் விடு­த­லைக் கூட்­டணி தனது கட்­சிக்கு கிடைத்த விகி­தா­சார ஆச­னத்­தின் ஊடா­கவே, இரா­ச­லிங்­கம் கௌத­மனை உறுப்­பி­ன­ராக நிய­மித்­தது.

You might also like