வலி.வடக்கில் விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்ட அதிகாரிகள்!!

வலி.வடக்கில் அண்மையில் விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நல்லிணக்க அமைச்சின் செயலாளர் சிவஞானசோதி மற்றும் மாவட்டச் செயலர் என்.வேதநாயகன் மற்றும் பிரதேச செயலக அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட குழுவினர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர்.

You might also like