பூச்சிகளை உண்ணும் தாவரங்கள்

தாவரங்களை உண்ணும் பூச்சிகள் பற்றி அனைவரும் அறிந்தாலும் அதைவிட சுவாரஷ்யமான இன்னுமொரு விசித்திர விடயம் என்னவென்றால், பூச்சிகளை உண்ணும் தாவரங்கள் பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்களா….

பூச்சியுண்ணும் தாவரம் பற்றி ஜவஹர்லால் நேரு தாவரவியல் ஆராய்ச்சிப் பூங்காவைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், பூச்சிகளை உண்ணும் தாவரங்கள் எப்படி அவற்றை ஈர்க்கின்றன என்பது குறித்த ஒரு ஆய்வறிக்கையை மேற்கொண்டனர்.

அந்த ஆய்வறிக்கையில், பூச்சிகளை உண்ணும் சில தாவரங்கள், நீல வண்ணத்தில் பிரகாசமான ஒளியை உமிழும் மின் விளக்குகள் போலச் செயல்படுகின்றனவாம்.

இது புழு பூச்சிகளை எளிதில் கவர்கிறது. (அவதார் திரைப்படத்தில் இது போன்ற தாவரங்கள் காட்டப்பட்டது)

பூச்சிகளை உண்ணும் இவ்வகையான தாவரங்கள், தமது உணவை சுவை, மணம் மற்றும் வண்ணத்தின் மூலமே கவர்கின்றன என்று உலக ஆய்வாளர்கள் கூறிவந்தாலும் பூச்சியுண்ணும் தாவரம் கோப்பை போன்ற வடிவிலான பூக்களை கொண்டிருக்கும் அதனுள் சுவையான நீர்மம் நிரம்பிக் காணப்படும்.

உட்பாகம் வழுவழுப்பான மெழுகு போன்ற சுவர் அமைப்பு உடையது. சிக்கிக்கொள்ளும் எறும்பு, பூச்சி, புழுக்கள்,சிலந்திகள் இதிலிருந்து வெளியேற முடியாமல் மூழ்கிவிடும்.

இந்த பூவின் மேலுள்ள மூடி போன்ற அமைப்பு இதை மூடி விடுகிறது.

உள்ளே சிக்கிய பூச்சிகள் அந்த நீர்மத்தில் கரைந்து ( ingested) அந்த தாவரத்திற்கு உணவாகி விடுகிறது.

போர்னியோ, சுமத்திரா தீவு மழைக்காடுகளில் சுமார் 100 வகையான இத்தகைய ( largest carnivorous plants) ஊன் உண்ணும் தாவரங்கள் காணப்படுகின்றன.

டிராபிகல் பிட்சர் (Tropical pitchers ) எனும் தாவரம் சிறு எலிகள், பல்லிகளை உணவாக்கி கொள்கிறது.

இந்த கொடி வகை தாவரம் பெரிய கோப்பை (மங்கி கப்) போன்ற பூக்களை கொண்டது மரங்கள் அடர்ந்த பகுதிகளில் வளர்கிறது.

இதனுள் உள்ள திரவம் இவற்றை செரிக்க செய்கிறது. ஊன் உண்ணும் மனிதர்கள்,விலங்குகள் போல இவையும் அசைவம் மட்டுமே சாப்பிடுகிறது.

உலகத்திலேயே நிபந்தஸ் ராஜா (Nepenthes rajah ) என்பதுதான் பெரிய ஊன் உண்ணும் தாவரம் இதனுடைய திரவ கொள் அளவு இரண்டு லிட்டர்.

You might also like