நடேஸ்வர கல்லூரிக்கு அருகில் பாதுகாப்பற்ற தொடருந்துக்…

யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன்துறை நடேஸ்வர கல்லூரிக்கு அருகில் உள்ள கல்லூரி வீதியில் உள்ள தொடருந்துக் கடவையில் எந்தவிதமான…

முதலமைச்சரையும், ஆளுநரையும் சந்தித்தார் இந்தியத்…

யாழ்ப்பாணம் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்தியத் தூதுர் தரன்ஜித் சிங்  வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சி.வி.விக்னேஸ்வரனை இன்று…