செய்திகள் பிரதான செய்தி

அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் பற்றிய அறிவிப்பு!

அனைத்து அரசாங்க ஊழியர்களுக்கான சம்பளமும் ஏப்ரல் மாதம் 10 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் வழங்கப்படும் எனவும் ஓய்வுதியம் ஏப்ரல் 3 ஆம் திகதி வழங்கப்படும் எனவும் நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Related posts

தரவளையிலும் வெள்ளம்

G. Pragas

5000 ரூபாய் விவகாரம்; உள்ளூர் அரசியல்வாதிகளை நீக்க காேரிக்கை!

Tharani

வரலாற்றில் இன்று: ஜனவரி 02

Tharani