செய்திகள் பிரதான செய்தி

அரிசி ஆலை செயற்பாடுகள் அத்தியாவசிய சேவையானது!

நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரிசி ஆலைகளின் செயற்பாடுகளும் அத்தியாவசிய சேவையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்தும் அரிசி விநியோகத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts

யானையா? அன்னமா? ஆராய குழு நியமனம்

Tharani

நாட்டிற்காக உழைக்கும் ஐடிஎச் வைத்தியசாலை ஊழியர்களுக்கு இலவச ரீலோட்!

Tharani

சிஐடி – ரிஐடி பிரிவுகளுக்கு புதிய பணிப்பாளர்கள் நியமனம்!

G. Pragas