செய்திகள் பிரதான செய்தி

அரிசி ஆலை செயற்பாடுகள் அத்தியாவசிய சேவையானது!

நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரிசி ஆலைகளின் செயற்பாடுகளும் அத்தியாவசிய சேவையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்தும் அரிசி விநியோகத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts

ரணில் பலவீனமான தலைவர் – அநுர

reka sivalingam

உதயனின் செய்தித் தொகுப்பு காணொளி

Tharani

பணிபுரியும் இடத்தில் நாம் சந்தோஷமாக இருக்க

Tharani