செய்திகள் பிரதான செய்தி

இரு புதிய அமைச்சுக்கள் உருவாக்கம்!

இரண்டு புதிய அமைச்சுக்களை உருவாக்கப்பட்டு இன்று (22) அரச வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

  • பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு
  • தொழில்நுட்ப அமைச்சு

என்ற இரண்டு புதிய அமைச்சுக்களே இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தமானி

Related posts

ஷானியின் விளக்கமறியல் நீடிக்கப்பட்டது!

G. Pragas

ஊரடங்கு அமுல் நீடிப்பு!

G. Pragas

இன்று 510 பேருக்கு தொற்று!

G. Pragas