கார்டூன் கதை செய்திகள்

கார்டூன் கதை – (வாக்குப் பிச்சை)

ஜனாதிபதியாக முடி சூடுவதற்காக “அம்மா தாயே வாக்குப் போடு” என்பது போல் பிச்சைக்காரர்களிடமும் வாக்குப் பிச்சை கேட்கும் நிலையில் வேட்பாளர்கள்.

தேர்தலுக்கு பின்னர் இந்த நிலை மாறி மக்கள் பிச்சை கேட்கும் நிலையில் இருப்பார்கள் என்பது வேறு கதை.

(கார்டூன்: ஜெப்ரி)

Related posts

கடற்படை விடுவித்த காணியில் “50 வீடுகள்” திட்டத்துக்கு அடிக்கல்

G. Pragas

வரலாற்றில் இன்று: ஜனவரி 11

Tharani

எல்.எல்.ஆர்.சி பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்த ஐ.நா அழுத்தம்!

Tharani