செய்திகள்

தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

கம்பஹா மாவட்டம் – நீர்கொழும்பு

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 36536
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி -25023
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 3834
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 2784

கேகாலை மாவட்டம் – தெடிகம

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன- 42276
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 16023
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1963
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1403

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – மானிப்பாய்

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 10302
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 6999
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 6678
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 3740

களுத்துறை மாவட்டம் – ஹொரனை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 66361
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17510
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 4267
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1573

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – கலவான

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 34354
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 9964
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 2075
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1137

கண்டி மாவட்டம் – கம்பளை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 41759
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 26331
IND01_D04 – 2101
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1937

களுத்துறை மாவட்டம் – புளத்சிங்கள

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 39321
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 15077
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1838
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1520

திகாமடுல்ல மாவட்டம் – கல்முனை

ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 20011
தேசிய காங்கிரஸ் – 10401
அகில் இலங்கை தமிழ் மகா சபா – 10130
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் – 6380

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் – தங்காலை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 71997
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 9583
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 8766
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 953

நுவரெலியா மாவட்டம் – வலப்பனை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 34919
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 18556
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1568
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 1360

களுத்துறை மாவட்டம் – அகலவத்தை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 48038
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17504
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2408
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1401

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – நிவித்திகல

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52145
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 20066
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1437
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1186

அநுராதபுரம் மாவட்டம் – மிகிந்தலை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 30552
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 11576
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2127
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 810

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – இரத்தினபுரி

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 63673
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 21116
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2624
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1967

பதுளை மாவட்டம் – பசறை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 25854
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 16654
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 750
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 660

பொலன்னறுவை மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 13627
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி- 2518
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி- 823
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 602

பதுளை மாவட்டம் – மஹியங்கனை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 45297
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 19624
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 3384
எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி – 2258

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – உடுப்பிட்டி

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 6214
தமிழ்‌ மக்கள்‌ தேசிய கூட்டணி – 4457
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 3868
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 3292

களுத்துறை மாவட்டம் – பாணந்துறை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52533
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 21416
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 5344
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1967

அநுராதபுரம் மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 36226
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 9184
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி- 3768
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1636

பதுளை மாவட்டம் – ஹப்புத்தளை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 27367
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17027
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1235
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 724

பதுளை மாவட்டம் – பண்டாரவளை
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 38673
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17795
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2863
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1182

அநுராதபுரம் மாவட்டம் – ஹொரவபொத்தானை
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 35511
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17665
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி- 2226
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 849

அநுராதபுரம் மாவட்டம் – அநுராதபுரம் – மேற்கு
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52075
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17128
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 3074
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 915

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – கோப்பாய்
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 9365
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 7188
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 5672
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 4353

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – காங்கேசன்துறை
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 6849
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 5560
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 4645
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 4185

திருகோணமலை மாவட்டம் – மூதூர்
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 51330
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 11085
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 9502
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 1073

பொலன்னறுவை மாவட்டம் – மின்னேரியா
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 46632
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 9463
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1948
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1577

பதுளை மாவட்டம் – வியலுவ
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 24892
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 9425
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1018
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 414

திருகோணமலை மாவட்டம் – சேருவில
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 34035
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 13117
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 4723
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 992

பதுளை மாவட்டம் – வெலிமடை
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 33532
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 18536
தேசிய மக்கள்‌ சக்திஸ்ரீ – 1962
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 621

மொனராகலை மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 15440
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 3849
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1487
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 448

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – யாழ்ப்பாணம்

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 7634
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 5545
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 1469
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்- 1312

வன்னி மாவட்டம் – முல்லைத்தீவு

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 22492
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 8307
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 6087
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 3694

பதுளை மாவட்டம் – ஊவா – பரணகம
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 29713
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 12717
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1431
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1392

காலி மாவட்டம் – இனிதும
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 50,395
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 16,587
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2,524
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 2,118

மாத்தறை மாவட்டம் – வெலிகம
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 47663
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 12359
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 4668
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1263

காலி மாவட்டம் – பத்தேகம

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 47262
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 13247
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2842
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1574

மாத்தறை மாவட்டம் – மாத்தறை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 43260
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 10410
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 7730
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1125

காலி மாவட்டம் – அக்மீமன

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 46093
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 12266
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 4550
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1824

மாத்தறை மாவட்டம் – ஹக்மன

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52245
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 8701
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 3777
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 936

மாத்தறை மாவட்டம் – தெனியாய
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன -51681
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 11619
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 4332
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1783

காலி மாவட்டம் – ரத்கம
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன 38904
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி 8596
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி 1993
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1644

மாத்தறை மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 20275
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 3149
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 3078
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 536

காலி மாவட்டம் – ஹபராதுவ
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 42497
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 8628
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2349
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1332

காலி தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 27535
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 18706
தேசிய மக்கள் சக்தி – 4380
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 3930

அம்பலாங்கொடை தேர்தல் தொகுதி
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 39142
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 8202
தேசிய மக்கள் சக்தி – 2322
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 1242

தெவிநுவர தேர்தல் தொகுதி

ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 40143
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 9009
தேசிய மக்கள் சக்தி – 4196
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 514

யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 7524
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 5542
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 4642

யாழ்ப்பாணம் – ஊர்காவற்துறை
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 6588
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 4412
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 1328

காலி மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 27,682

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 5,144

தேசிய மக்கள் சக்தி – 3,135

ஐக்கிய தேசிய கட்சி -1,507

Related posts

கண்டாவளை பண்பாட்டு பெரு விழா!

G. Pragas

ஐநாவில் இருந்து விலகியது இலங்கை – தீர்மானங்கள் விரோதமானது என அறிவித்தது!

G. Pragas

சிலாபத்தில் 42 பேர் தனிமைப்படுத்தல்!

G. Pragas