செய்திகள்பிரதான செய்தியாழ்ப்பாணம்

நாடாளுமன்றில் கோணேஸ்வரர் தேவாரம் படித்தார் சிறீதரன் எம்.பி

பாடல்பெற்ற திருத்தலமான திருக்கோணேஸ்வரர் ஆலயம் தொடர்பான தேவாரம் ஒன்றை யாழ்.மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வி.சிறீதரன் நேற்று நாடாளுமன்றில் உரத்து பாடினார்.

நாடாளுமன்றில் நேற்று திருகோணமலை – திருக்கோணேஸ்வரம் தொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு வேளை பிரேரணையைச் சமர்ப்பித்து உரையாற்றுகையிலேயே கூட்டமைப்பின் யாழ். மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறீதரன் திருகோணேஸ்வரர் தேவாரப் பதிகத்தை உரத்துப் பாடினார்.

தனது உரையை ஆரம்பிக்க முன்னர் ‘தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி’ என்ற மாணிக்கவாசகரின் அருள்வாசகத்தை குறிப்பிட்டு பின்னர் ‘‘நிரை கழல் அரவம் சிலம்பு ஒலி அலம்பும் நிமலர், நீறு அணி திருமேனி” என்ற திருகோணேஸ்வரர் ஆலய வரலாற்றுப் பதிபத்தை பாடினார்.

பின்னர் அங்கு தற்போது இடம்பெறும் ஆக்கிரமிப்புக்கள் தொடர்பில் மிகவும் கட்டாமாக நீண்ட உரையை சிறிதரன் எம்.பி. நிகழ்த்தினார்.

நாட்டில் இனவாதசிந்தனையே கையாளப்படுகின்றது. திருகோணமலை திருகோணேஸ்வரர் ஆலயத்தை அண்மித்த சூழலை ஆக்கிரமிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குருந்தூர்மலை விவகாரத்திலும் இனவாதமே பிரதிபலிக்கிறது.

அனைத்து இடங்களிலும் தியானத்தில் இருக்கும் புத்தர் திருக்கோணேஸ்வரர் ஆலய மலையில் மட்டும் நிமிர்ந்து அமர்ந்திருக்கின்றார் என்றும் அவர் நாடாளுமன்றில்சுட்டிக்காட்டினார்.

இவையும் உங்கள் பார்வைக்காக....

1 of 4,214