கட்டுரைகள்

மோடி– புடின் சந்திப்பும் – பிபின் ராவத்தின் மரணமும்

 

  • அ.நிக்ஸன்

உத்­த­ரா­கண்ட் மாநி­லத்­தில் இருக்­கும் பௌடி என்ற பிர­தே­சத்­தில் 1958 ஆம் ஆண்டு பிறந்த பிபின் லக்ஸ்­மன் சிங் ராவத் (Bipin Laxman Singh Rawat) 1958 ஆம் மார்ச் மாதம் 16ஆம் திகதி பிறந்­தார். இந்­தி­யா­வின் முதல் முப்­படை தலை­மைத் தள­ப­தி­யாக 2019 ஆம் ஆண்டு பத­வி­யேற்ற இவர், அதற்கு முன்­னர் இந்­தி­யா­வின் இரா­ணு­வத் தள­ப­தி­யா­க­வும் பதவி வகித்­தி­ருந்­தார்.

2017 இல் இருந்து இவர் நேபா­ளத்­துக்­கும் படைத் தள­ப­தி­யா­கச் செயற்­பட்டு
வரு­கி­றார். சென்னை பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தில் பாது­காப்பு குறித்த படிப்­பில் அவ­ருக்கு எம்.ஃபில் பட்­டம் வழங்­கப்­பட்­டது. அமெ­ரிக்­கா­வின் ஃபோர்ட்­லீ­வன்­வொர்த்­தில் உள்ள இரா­ணு­வத் தள­ப­தி­க­ளுக்­கான பயிற்சி வகுப்­பு­க­ளி­லும் பிபின் ராவத்
பங்­கெ­டுத்­தி­ருந்­த­வர். 1987 ஆம் ஆண்டு பிபின் ராவத்­தின் படை, சும்­டொ­ரோங் ச்சூ பள்­ளத்­தாக்­கில் சீன இரா­ணு­வத்தை நேருக்கு நேராக எதிர்­கொண்­டது. அன்­றில் இருந்து இறக்­கும் வரை இந்­தி­ய–­சீன எல்­லை­யில் இந்­திய இரா­ணுவ ஆதிக்­கம்
சீனா­வுக்­குப் பெரும் சவ­லா­கவே இருந்­தது. 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், மணிப்­பூ­ரில் மேற்கு தென்­கி­ழக்கு ஆசி­யா­வின் ஐக்­கிய விடு­தலை முன்­ன­ணி­யால் (United National Liberation Front of Western South East Asia) தாக்­கு ­த­லில் 18 இந்­திய இரா­ணுவ வீரர்­கள் கொல்­லப்­பட்­டார்­கள். இத­னால் பிபின் ராவத் தலை­மை­யில், 21 ஆவது படைப்­பி­ரி­வின் பாரா­சூட் படை மேற்­கொண்ட பதி­ல­டி­யில் இந்­திய இரா­ணு­வத்­தின் இழப்பு ஈடு­செய்­யப்­பட்­டி­ருந்­தது.

காஷ்­மீ­ரி­லும் இந்­திய இரா­ணு­வத்­தின் பெரும் பலத்தை பாகிஸ்­தா­னுக்கு ராவத் வெளிப்­ப­டுத்­தி­யி­ருந்­தார். ஆகவே இந்­தி­யா­வின் நம்­பிக்கை மிக்க ஒரு தள­ப­தி­யின் மர­ணம், இந்­திய இரா­ணு­வச் செயற்­பா­டு­க­ளி­லும், அதன் மூல­மான பூகோள அர­சி­யல் நகர்­வு­க­ளி­லும் தாம­தங்­களை ஏற்­ப­டுத்­தக்­கூ­டிய அல்­லது மாற்­றங்­களை மேற்­கொள்ள வேண்­டி­ய­தொரு நெருக்­க­டியை மோடி அர­சுக்கு உரு­வா­கி­யுள்­ள­தெ­ன­லாம்.

ஏவு­க­ணைப் பாது­காப்பு அமைப்­பைத் தர­மு­யர்த்­தும் செயற்­பாட்­டில் பிபின் ராவத் ஈடு­பட்­டி­ருந்­தார். இதன் பின்­ன­ணி­யி­லேயே ரஷ்ய ஜனா­தி­பதி விளா­டி­மிர் புடின் இந்­தி­யப் பிர­த­மர் நரேந்­திர மோடி­யும் சென்ற திங்­கட்­கி­ழமை புது­டெல்­லி­யில்
சந்­தித்­துப் பேசி­யி­ருந்­த­னர். அமெ­ரிக்க எச்­ச­ரிக்கை இருந்­த­போ­தி­லும், ரஷ்­யா­வின் எஸ்– 400 ஏவு­க­ணை­க­ளைக் கொள்­வ­ளவு செய்­வ­தில் இந்­தியா கூடு­தல் கவ­னம் செலுத்­து­கின்­றது என்­ப­தையே மோடி–­பு­டின் சந்­திப்­புக் காண்­பித்­தது. ஆகவே
ஏவு­க­ணைப் பாது­காப்பு அமைப்­பைத் தர­மு­யர்த்­தும் செயற்­பாட்­டில் இந்­தியா
முன்­னே­று­மென எதிர்­பார்க்­கப்­பட்­டி­ருந்த ஒரு சூழ­லி­லேயே பிபின் ராவத்­தின் மர­ணம் நிகழ்ந்­துள்­ளது. அத்­து­டன் ரஷ்­யா­வி­டம் இருந்து பாது­காப்பு ஏவு­க­ணை­க­ளைக் கொள்­வ­ளவு செய்ய முற்­ப­டு­கின்­றமை இந்­தி­யா­வின் அமெ­ரிக்­கச் சார்­புக்
கொள்­கை­யில் பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­து­மென்ற விமர்­ச­னங்­க­ளுக்கு மத்­தி­யி­லும், இந்த மர­ணம் நிகழ்ந்­துள்­ளது.

இந்­தோ–­ப­சு­பிக் பிராந்­தி­யப் பாது­காப்பை மைய­மா­கக் கொண்டு மோடி
அர­சாங்­கம் 2015 ஆம் ஆண்­டுக்­குப் பின்­னர் அமெ­ரிக்­கா­வு­டன் செய்த மூன்று
ஒப்­பந்­தங்­க­ளும், அமெ­ரிக்க-இந்­திய இரா­ணு­வத்­தின் கூட்­டுச் செயற்­பா­டு­க­ளுக்­குப் பெரும் ஒத்­து­ழைப்பை வழங்­கு­வ­தாக மோடி அரசு 2020 ஆம் ஆண்டு புது­டெல்­லி­யில், அமெ­ரிக்க முன்­னாள் இரா­ஜாங்­கச் செய­லா­ளர் மைப் பொம்­பியோ
முன்­னி­லை­யில் கூறி­யி­ருந்­தது. அது­வும் பாது­காப்பு ஏவு­க­ணை­யைக் கொள்­வ­னவு செய்­வ­தற்­கான இந்­திய=ரஷ்ய ஒப்­பந்­தம் 2018 ஆம் ஆண்டு செய்­யப்­பட்­ட­வொரு நிலை­யி­லேயே 2020 ஆம் ஆண்டு அமெ­ரிக்­கா­வு­டன் செய்­யப்­பட்ட அந்த மூன்று
ஒப்­பந்­தங்­கள் பற்­றி­யும் மோடி பெரு­மை­யு­டன் பேசி­யி­ருந்­தார். இதன் பின்­ன­ணி ­
யி­லேயே பிபின் ராவத் 2019 இல் முப்­ப­டைத் தள­ப­தி­யா­க­வும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தார்.

பிபின் ராவத்­தின் நம்­பிக்­கை­யு­ட­னேயே மோடி சென்ற திங்­கட்­கி­ழமை புடி­னைச் சந்­தித்­தி­ருந்­தார். இந்­தச் சந்­திப்­பின் பின்­ன­ணி­யில் சீனா­வுக்­கும் ரஷ்­யா­வுக்­கும் இடையே பிளவை ஏற்­ப­டுத்­தும் நோக்­கில், சீன எல்­லைப் பகு­தி­க­ளில் சீன
இரா­ணு­வத்தை எதிர்­கொள்­வ­தற்கு ரஷ்ய ஆயு­தங்­கள் இந்­தி­யா­வுக்கு உத­வும் என்ற உண்­மையை சில இந்­திய ஊட­கங்­க­ளும் வெளிப்­ப­டுத்­தி­யி­ருந்­தன.ஆனால்
இந்­தி­யாவை மையப்­ப­டுத்­திய அமெ­ரிக்­கா­வின் இந்தோ–பசு­பிக் பாது­காப்பு
மூலோ­பா­யத்­துக்கு இந்­திய–ரஷ்ய பாது­காப்பு ஏவு­கணை ஒப்­பந்­தம் குறை­
ம­திப்­பீ­டா­கவே இருக்­கு­மென அமெ­ரிக்­கப் பாது­காப்­புத்­துறை ஆய்­வா­ளர்­கள் கரு­து­கின்­ற­னர்.

ஆகவே அமெ­ரிக்­கச் சார்பு நிலைப்­பாட்­டில் இருந்து கொண்டு அல்­ல
து அந்த நிலைப்­பாட்­டில் சற்று மாற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்தி ரஷ்­யா­வு­ட­னும் இரா­ணுவ உற­வைப் பேண முற்­ப­டும் நிலை­யில், பிபின் ராவத் மர­ண­ம­டைந்­தி­ருப்­பது இந்­தி­யப் பாது­காப்பு முயற்­சி­க­ளில் தற்­கா­லி­கத் தடை­க­ளை­யும், தாம­தங்­க­ளை­யும்
ஏற்­ப­டுத்­தக்­கூ­டிய சந்­தர்ப்­பங்­கள் உண்டு.

எம்.ஐ–15வி ஹெலி­கொப்­டர் புதன்­கி­ழமை தென்­னிந்­தி­யா­வின் குன்­னூர் அருகே விபத்­துக்­குள்­ளா­ன­மைக்­குப் பனி­மூட்­ட­மான வானிலை, மின் கம்­பி­க­ளில் அல்­லது மரங்­க­ளில் சிக்­கு­தல், இயந்­தி­ரக் கோளாறு அல்­லது ஹெலி­கொப்­டர் தரை­யில் இறங்­கு­வ­தற்­கா­கக் கணிப்­பி­டப்­பட்ட தவ­றான உய­ரம் ஆகி­யவை கார­ண­மாக இருக்­க­லாம் என்று இந்­தியா டுடே செய்தி வெளி­யிட்­டி­ருந்­தது.

விபத்­தில் சிக்­கிய ஹெலி­கொப்­டர் ரஷ்­யா­வில் உற்­பத்தி செய்­யப்­பட்­டது. எம்.ஐ=17வி5 ஹெலி­கொப்­டர்­கள் ஏனைய வல்­ல­ரசு நாடு­க­ளி­லும் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கின்­றன. இந்­திய ஊட­கங்­கள் எம்.ஐ–17வி5 ஹெலி­கொப்­ட­ரின் தரத்தை
கேள்­விக்­குட்­ப­டுத்­தா­மல், கால­நிலை மற்­றும் விமா­னி­யின் செயற்­பாட்­டுத் தவ­று­க­ளையே அதா­வது மனி­தக் கார­ணி­க­ளையே விபத்­துக்­குப் பிர­தான கார­ணம் என்ற வாதத்தை முன்­வைக்­கின்­றன. சீன ஊட­கங்­க­ளும் அவ்­வா­றான கார­ணங்­க­ளைக் கூறி­னா­லும், இது இந்­திய இரா­ணு­வக் கட்­ட­மைப்­பின் பல­வீ­னம் என்ற தொனி­யில் விமர்­சிக்­கின்­றன. வெளி­நாட்­டுச் சதி என்ற சந்­தே­கங்­களை சீன ஊட­கங்­க­ளும் முன்­வைக்­க­வில்லை.

எம்.ஐ–17வி5 ஹெலி­கொப்­டர், எம்.ஐ–17வி ஹெலி­கொப்­ட­ரின் மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்ட உற்­பத்­தி­யா­கும். இது அதிக சக்தி வாய்ந்த இயந்­தி­ரங்­கள் மற்­றும் மேம்­பட்ட
மின்­னணு சாத­னங்­க­ளு­டன் பொருத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. இது மிக­வும் நம்­ப­கத்­தன்மை வாய்ந்­தது என்று பீஜிங்­கைத் தள­மா­கக் கொண்ட இரா­ணுவ நிபு­ண­ரான வெய் டொன்ஸ்­கியு (Wei Dongxu) குளோ­பல் ரைம்ஸ் செய்தி இணை­யத்­த­ளத்­துக்கு
கூறி­யுள்­ளார்.இந்­திய முப்­ப­டை­களை ரஷ்­யா­வு­டன் இணைத்து நவீ­ன­ம­யப்­ப­டுத்­தும்
திட்­டங்­க­ளில் பிபின் ராவத் ஈடு­பட்­டி­ருந்­தார் என்­றும் அவ­ரு­டைய மர­ணத்­தின் பின்­னர் அந்­தச் செயற்­பா­டு­கள் தடைப்­ப­ட­லா­மெ­ன­வும் வெய் டொன்ஸ்­கியு மற்­று­மொரு சீன ஊட­கத்­துக்­குக் கூறி­யுள்­ளார்.

வெளி­நாட்டு தொழில்­நுட்­பப் பரி­மாற்­றங்­க­ளு­டன் இந்­தி­யா­வில் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட ஹெலி­கொப்­டர்­கள், அமெ­ரிக்கா மற்­றும் ரஷ்யா போன்ற நாடு­க­ளில் இருந்து
இறக்­கு­மதி செய்­யப்­பட்ட ஹெலி­கொப்­டர்­கள் உட்­பட பல வகை­யான கலப்பு
உதி­ரிப்­பா­கங்­கள் கொண்ட ஹெலி­கொப்­டர்­க­ளை­யும் இந்­திய இரா­ணு­வம்
பயன்­ப­டுத்­து­கின்­றது. மாறு­பட்ட உதி­ரிப்­பா­கங்­கள் பொருத்­தப்­பட்ட
ஹெலி­கொப்­டர்­க­ளைப் பயன்­ப­டுத்­து­வ­தா­லும் இந்­திய இரா­ணு­வத்­துக்கு இப்­ப­டி­யான விபத்­துச்
சிக்­கல்­கள் ஏற்­ப­டு­வ­தா­க­வும் வெய் டொன்ஸ்­கியு விப­ரித்­துள்­ளார். தனக்­கென ஒழுங்­க­மைப்­பட்ட இரா­ணு­வத் தள­பா­டங்­களை இந்­திய இரா­ணு­வம் பயன்­ப­டுத்­து­வ­தில்லை என்­றும் தளர்­வுப் போக்­கையே இந்­திய இரா­ணு­வம் கொண்­டி­ருப்­ப­தா­க­வும் அவர் கூறு­கி­றார்.

2019 இல் இந்­தி­யா­வின் விமா­னம் தாங்­கிக் கப்­ப­லில் ஏற்­பட்ட தீ விபத்து மற்­றும் 2013 இல் இந்­திய நீர்­மூழ்­கிக் கப்­ப­லில் ஏற்­பட்ட வெடிப்­புச் சம்­ப­வம் உட்­பட பல
விபத்­து­க­ளுக்­கான கார­ணங்­கள் எத­னை­யும் இந்­திய இரா­ணு­வம் இது­வரை
கண்­ட­றி­ய­வில்லை என்­றும், மனித மூளை­யி­னால் அந்­தத் தவ­று­க­ளைக் கண்­ட­றிய
முடி­யு­மெ­ன­வும் குளோ­பல் ரைம்ஸ் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்­றது.

வானிலை சீரா­கும் வரை பிபின் ராவ் பய­ணம் செய்த ஹெலி­கொப்­ட­ரைத் தாம­த­மாக்கி விமானி மிக­வும் கவ­ன­மாக அல்­லது திற­மை­யா­கப் பறந்­தி­ருந்­தால் அல்­லது தரைப் பரா­ம­ரிப்­புக் குழு­வி­னர் ஹெலி­கொப்­ட­ரைச் சிறப்­பாக வழி­ந­டத்­தி­யி­ருந்­தால், விபத்­தைத் தவிர்த்­தி­ருக்­க­லா­மெ­ன­வும், இந்த விபத்து இந்­திய இரா­ணு­வத்­தின் தயார்­நி­லை­யற்ற பாது­காப்­புக் குறை­பாடு என்­றும் குளோ­பல் ரைம்ஸ் பாது­காப்­புப் பத்தி எழுத்­தா­ளர் கூறு­கி­றார்.

இந்­திய-சீன எல்­லைப் பகு­தி­க­ளில் நிலை­கொண்­டுள்ள இந்­தி­யப் படை­க­ளின் செயற்­பா­டு­க­ளும் இவ்­வா­றான தயா­ரற்ற தன்­மை­யைக் கொண்­டது எனக் கூறும் குளோ­பல் ரைம்ஸ், எல்­லைப் பிரச்­சினை மீள­வும் மூண்­டால், இந்­திய
இரா­ணு­வத்­தால் சீன இரா­ணு­வத்­துக்­குப் பெரிய பாதிப்­பு­கள் ஏற்­பாட
வாய்ப்­பில்லை என்­றும் நம்­பிக்கை வெளி­யிட்­டி­ருக்­கின்­றது.ஆகவே பிபின் ராவின்
மர­ணத்­தைச் சீனச் செய்தி ஊட­கங்­கள் மறை­மு­க­மாக் கொண்­டா­டு­கின்­றன
என்­ப­தும் அந்­தப் பத்தி எழுத்­துக்­க­ளின் மறை­மு­கத் தக­வ­லா­கத் தெரி­கின்­றது.

2020 ஆம் ஆண்டு ஆரம்­பத்­தில் தாய்­வான் நாட்­டின் பொதுப் பணி­யா­ளர்­க­ளின் தலை­வர் ஜென­ரல் ஷென் யி-மிங் உட்­பட மேலும் இரு ஜென­ரல்­கள் கொல்­லப்­பட்ட ஹெலி­கொப்­டர் விபத்­தை­விட, பிபின் ராவத்­தின் ஹெலி­கொப்­டர் விபத்து மிக­வும் பயங்­க­ர­மா­ன­தென இந்­திய பாது­காப்­புத்­துறை அறி­ஞர் இந்­திய அறி­ஞர் பிரம்மா செல்­லனே (Brahma Chellaney) விப­ரிக்­கி­றார்.

இந்­தக் ஹெலி­கொப்­டர் விபத்து, நிலப்­ப­ரப்­பு­களை ஆக்­கி­ர­மிக்­கும் சீன அர­சுக்கு எதி­ரான பாது­காப்­பில் ஈடு­பட்ட ஒரு முக்­கிய நபரை அகற்­றி­யுள்­ளது. இந்த
விபத்­துக்­குப் பின்­னால் பீஜிங் இருந்­தது என்ற தொனியை பிரம்மா செல்­லனே
பகி­ரங்­கப்­ப­டுத்­து­கி­றார். தாய்­வான் ஹெலி­கொப்­டர் விபத்­துக்­குப் பின்­னா­லும் பீஜிங் இருந்­தது என்ற கருத்­தை­யும் பிரம்மா செல்­லனே இத் தரு­ணத்­தில்
வெளிப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளார்.இத­னால் வரும் நாட்­க­ளில் இந்­தி­ய–­சீன வர்த்­தக உற­வி­லும் விரி­சல்­கள் ஏற்­பட வாய்ப்­புண்டு என்ற கருத்­துக்­க­ளும் இல்­லா­ம­லில்லை.

ஆனால் பிபின் ராவின் மர­ணத்­தி­னால் இந்­தி­ய–­சீன உறவு இது­வரை பாதிக்­க­வில்லை என­வும் உறவு தொட­ரு­வ­தா­க­வும் சிங்­ஹவா பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின் தேசிய வியூ­கக் கழக ஆராய்ச்­சித் துறை இயக்­கு­நர் கியான் ஃபெங் சீன ஊட­கம்
ஒன்­றுக்­குக் கூறி­யுள்­ளார். இந்­திய ஊட­கங்­க­ளும் இந்­தி­ய–­சீன விரி­சல் ஏற்­ப­டும் என்ற வாதத்தை முன்­வைக்­க­வில்லை.ஆனால் பிபின் ராவத்­தின் மர­ணத்­தின்
பின்­னால் பீஜிங் உள்­ளது என்ற பிரம்மா செல்­ல­னே­யின் மறை­முக வாதத்தை
ஆதா­ர­மா­கக் கொண்டு, சீனா மீதான பகை­மையை இந்­திய ஆங்­கில ஊட­கங்­கள்
வெளிப்­ப­டுத்­து­கின்­றன.

இந்­தியா மாறி­னா­லும் சரி, மாறா­விட்­டா­லும் சரி, இந்­தி­யா­வின் மிகப் பெரிய எதிரி இந்­திய முப்­ப­டை­க­ளின் பின்­தங்­கிய நிலை­தான் என்ற உண்­மையை இந்­தியா
ஒரு­போ­தும் ஏற்­கா­தென சீனா­வின் சர்­வ­தேச ஆய்­வுக் கழ­கத்­தின் ஆசி­ய–­ப­சி­பிக் ஆய்­வுத் துறை­யின் இயக்­கு­நர் லான் ஜியான்க்சு கூறு­கி­றார்.இந்­தி­யா­வுக்­குச் சீனா
எதி­ரி­யல்ல. அதன் பின்­தங்­கிய நிலை­தான் பிர­தான எதி­ரி­யென்­றும் அவர் அடித்­துக் கூறு­கி­றார்.

செல்­வாக்கு மிக்க பிபின் ராவத் மர­ண­ம­டைந்­த­தால் இந்­திய இரா­ணு­வம் கட்­டுப்­பாட்டை இழந்து தனித்­துப் போகக்­கூ­டும் என்­பதை மோடி அரசு உணர்ந்து கொள்ள வேண்­டு­மென குளோ­பல் ரைம்ஸ் ஆசி­ரி­யர் தலை­யங்­கம் எச்­ச­ரிக்­கின்­றது.பிபின் ராவத்­தின் மர­ணத்­துக்கு நியு­யோர்க் ரைம்ஸ் இரங்­கல் வெளி­யிட்­டி­ருக்­கின்­றது.

ஆனால் இந்­தி­ய–­ரஷ்ய ஏவு­க­ணைப் பாது­காப்பு நகர்­வு­கள் தொடர்­பான எதிர்
விமர்­ச­னங்­க­ளைச் சற்­றுத் தணிக்கை செய்­தி­ருக்­கின்­றது. இந்­தி­யப் பாது­காப்­புத்­துறை மீள் கட்­ட­மைப்­பட வேண்­டு­மென்ற தொனி­யி­லும் அமெ­ரிக்­கா­வின் பொக்ஸ் தொலைக்­காட்சி விமர்­ச­னங்­களை அவிழ்த்­துள்­ளது. ஆகவே பிபின் ராவத்­தின்
மர­ணத்­தின் பின்­ன­ரான சூழ­லில் அமெ­ரிக்­க–­சீன ஊட­கங்­க­ளின் விமர்­ச­னங்­கள் இந்­தி­யா­வின் சுயா­தீ­னத் தன்­மையை கேள்­விக்­குட்­ப­டுத்­தத் தொடங்­கி­யுள்­ளன.

 

 

இவையும் உங்கள் பார்வைக்காக....

1 of 3,940