உலகச் செய்திகள்செய்திகள்பிரதான செய்தி

40 லட்சம் ஆண்டு பழமையான ‘பபுள் நெபுலா’ – ஒளிப்படங்களை வெளியிட்டது நாசா

நாசாவின் ஹப்பிள் தொலைநோக்கி மூலம் 7,100 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள இது 40 லட்சம் ஆண்டுகள் பழமையான பபுள் நெபுலாவை மூலம் படம் எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பியுள்ளது.
இந்தக் கண்கவரும் குமிழ்மூடிய நெபுலா ஒளிப்படத்தை நாசா அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

உலக நாடுகள் பல விண்ணில் ஏராளமான அதிசயங்களும், மர்மங்களும் உள்ளன. அந்த மர்மங்களை கண்டறிய செயற்கை கோள்களையும், தொலை நோக்கிகளையும் அனுப்பி அரிய தகவல்களை பெற்று வருகின்றன.

அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் கடந்த 1990-ம் ஆண்டு ஹப்பின் தொலை நோக்கியை விண்ணில் நிலை நிறுத்தியது. இந்த அதிநவீன தொலைநோக்கி பல அரிய ஒளிப்படங்களை அனுப்பி வருகின்றது.

இந்தநிலையில் தற்போது பூமியிலிருந்து 7100 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள பபுள் நெபுலாவை, நாசாவின் ஹப்பின் தொலைநோக்கி புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பியுள்ளது.
விண்மீன்கள் கூட்டத்துக்குள் உள்ள அந்த ‘பபுள் நெபுலா’ கண் கவரும் வகையில் மிகவும் வண்ணமயமாக காணப்படுகிறது.

நெபுலாக்கள் என்பது விண்வெளியில் காணப்படும் நட்சத்திரங்கள், தூசி மற்றும் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் போன்ற வாயுக்களால் உருவாகும் பெரிய மேகத்தை குறிக்கும்.
பபுள் நெபுலா தற்போது வாயுக்களால் ஆன மிகப்பெரிய குமிழால் அல்லது மேகத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது.

இது மற்ற நெபுலாக்களை விட மிகவும் பிரபலமானது. இது 40 லட்சம் ஆண்டுகள் பழமையானது.

இந்த பபுள் நெபுலா இன்னும் 1 முதல் 2 கோடி ஆண்டுகளுக்குள் ‘சூப்பர்நோவா’வாக மாறிவிடும் என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது. அப்போது சூரியனை போன்ற பல மடங்கு சக்தியை அது வெளியிடும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

மேலும் பபுள் நெபுலா ஒளிப்படம் தெளிவாக பார்க்கும் வகையில் உள்ளது. பச்சை நிறத்தில் ஹைட்ரஜன், நீல நிறத்தில் ஒக்ஸிசன், சிவப்பு நிறத்தில் நைட்ரஜன் கலந்து வண்ண மயமாக உள்ளது என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது.

இவையும் உங்கள் பார்வைக்காக....

1 of 4,282