in

600,000 செலவில் வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் ‘Gamata Geyak Ratata Hetak’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் 14,022 வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடக சந்திப்பு இன்று (09) இடம்பெற்றது. இதன்போதே இந்த விடயம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி தலா 600,000 ரூபாய் செலவில் 14,022 வீடுகள் நிர்ணமானிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தேசிய வைத்தியசாலைக்கு ஜனாதிபதி திடீர் விஜயம்

அதிபர் வெற்றிடங்களுக்கான நேர்முகப் பரீட்சை