ஈஸ்டர் இன்னிசை ஆராதனை
ஈஸ்டர் இன்னிசை ஆராதனை

மாதவன்

தென்னிந்திய திருச்சபை வன்னிப் பிராந்திய ஈஸ்டர் இன்னிசை ஆராதனை இன்று இடம்பெற்றது.

குறித்த வழிபாடு மூத்த ஊழியர் வணபிதா குகனேஸ்வரன் தலைமையில் கிளிநொச்சி கிறிஸ்து அரசர் ஆலயத்தில் மாலை 3 மணியளவில் ஆரம்பமானது.

இதன் போது, முறிகண்டி, பாரதிபுரம், விசுவமடு, மாங்குளம், முறிப்பு, கிளிநொச்சி தேவாலய பாடகர் குழுக்களால் உயிர்ப்பின் கீதங்கள் இசைக்கப்பட்டன.

நிகழ்வில் தென்னிந்திய திருச்சபையின் பேராயர் அதி வணக்கத்துக்குரிய வி. பத்மதயாளன் இறை செய்தியையும், ஆசீர்வாதத்தையும் வழங்கினார்.(க)

183 1

1 Comments

Rev.Sathees Daniel 01-Apr-2024

Subject: Formal Complaint Regarding Inaccurate News Coverage Dear Urhayan Directors, I am writing to express my deep concern and disappointment regarding the recent news article published on 01st of April 2024 titled "ஈஸ்டர் இன்னிசை ஆராதன". As the Secretary of the Jaffna Diocese of the Church of South India, I must highlight several inaccuracies and malicious intentions behind the information provided in this article. Firstly, it is evident that the journalist responsible for this piece has misrepresented the Easter programs conducted by our diocese. The information presented is not only inaccurate but also portrays a distorted image of our organization and its activities. Furthermore, it has come to our attention that the journalist in question has a history of antagonistic behavior towards the administrators of our diocese. It is evident that this news article has been crafted with the sole intention of seeking revenge against the officers of our diocese, rather than providing objective and truthful reporting. We urge you to take immediate action to rectify this situation by removing the aforementioned news article from your media platform. Such misleading and vindictive reporting not only tarnishes the reputation of our diocese but also undermines the trust and credibility of your media outlet. We trust that you will address this matter promptly and take appropriate measures to prevent similar incidents from occurring in the future. Thank you for your attention to this matter. Sincerely, Rev Sathees Daniel Secretary Jaffna Diocese of the Church of South India 0775059909

Leave a comment

தொடர்புடைய செய்திகள்

Advertisement


Contact Us

361, Kasthuriyar Road, Jaffna.

0771209996

admin@uthayan.com

Uthayan is a Sri Lankan daily newspaper that caters to the Tamil-speaking population. It is published by the esteemed New Uthayan Publication (Private) Limited, which is a constituent of the illustrious Uthayan Group of Newspapers. The newspaper was established in 1985 and operates from the city of Jaffna. It has a sister newspaper, Sudar Oli, which is headquartered in Colombo. Notably, Uthayan was the sole newspaper that continued its operations in Jaffna during the civil war. Unfortunately, the newspaper has faced numerous challenges, including repeated attacks, targeted killings of its personnel by paramilitary groups, and persistent threats.

Copyright © 2023 UTHAYAN All rights reserved.