வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான 100 உளவியல் நுட்பங்கள்
வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான 100 உளவியல் நுட்பங்கள்

1. சுய கட்டுப்பாட்டை உருவாக்கு.
2. ஒரு நேரத்தில் ஒரு தவறான பழக்கவழக்கத்தை கைவிடு.
3. எதிர்காலத்தை எண்ணி கவலைப்படாதே.
4. உன்னுடைய தவறுகளை ஏற்றுக்கொள்.
5. தோல்வியை பார்த்து பயப்படாதே.
6. எளிமையாக இருப்பதை விரும்பு.
7. No சொல்லப் பழகு.
8. புதிய நண்பர்களை உருவாக்கு.
9. கடந்த காலத்தை கைவிடு.
10. புதிய வேலையை நோக்கி நகர்.
11. சுய தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடு.
12. நேர்மறையாக சிந்திக்க பழகு.
13. நேர்மறை சிந்தனையாளர்களுடன் அதிகம் சேர்ந்திரு.
14. சுயத்தை எண்ணி பெருமை கொள்.
15. ஆர்வமுடையவராக இரு.
16. வெவ்வேறு திறன்களை வளர்.
17. புதிய விடயங்களை முயற்சி செய்.
18. காலையில் அன்றைய நாள் தொடர்பாக ஆரோக்கியமாக சிந்தி.
19. சாக்கு போக்குச் சொல்வதை தவிர்.
20. இடர்களுக்கு முகங்கொடு.
21. சுய தவறுகளுக்கு அடுத்தவரை பழிகூறாதே.
22. புதிய மொழி ஒன்றைக் கற்றுக் கொள்.
23. இயற்கையை இரசி.
24. உடன்படுவதற்கான காரணங்களை இனங்காண்.
25. தைரியமாக இரு.
26. மனதை ஒருநிலைப்படுத்து
27. பூரணத் தன்மை இல்லாவிட்டாலும் நன்றாக இருக்க முடிவெடு.
28. சுதந்திரமாக இரு.
29. முதலில் நீ பணம் செலுத்து.
30. குறைந்த செயற்திறனில் அதிக விளைதிறன் கிடைக்க தொழிற்படு.
31. பொறுப்புடன் செயற்படு.
32. அதிகாலையில் எழும்பு.
33. வேட்கையை பின்தொடர்.
34. வலைப்பதிவு ஒன்றை இயக்கு.
35. வாழ்கைக்கு எது அவசியமானது என்று உன்னை நீயே கேள்.
36. வாழ்வை நேசிக்க வேண்டியதற்கான காரணத்தை தேடு.
37. புதிய உணவு பழக்கவழக்கத்தை திட்டமிடு.
38. சொந்த முடிவுகளை எடு.
39. தேவையில்லை எனும் விடயங்களை தவிர்.
40. முரண்படுவதை தவிர்த்து கொள்.
41. சக்தியை வீணாக்காதே.
42. புதிய விடயங்களை முயறச் p செய்.
43. நணபர்களின ; தவறை ஏற்றுக் கொள்.
44. தவிர்ப்பதற்கு கற்றுக்கொள்.
45. மரண பயத்தை கடந்து வா.
46. புதிதாக ஒன்றை கற்றுக் கொள்.
47. இயலாது என்று விட்டுவிடாதே.
48. அனைவரையும் திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்காதே.
49. நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்து.
50. பொறாமையை கைவிடு.
51. வதந்திகள் பற்றி கிசுகிசுப்பதை தவிர்.
52. எதிர்மறை எண்ணத்தை இல்லாது செய்.
53. விமர்சனங்களை கேட்க தயாராகு.
54. பணத்தை விட நேரத்தை முகாமை செய்.
55. உனக்கு மட்டும் என்று உரிமை கொள்ளாதே.
56. உடற்பயிற்சி செய்.
57. முறைப்பாடு செய்வதை தவிர்.
58. வராத்தில் ஒரு புத்தகமாயினும் வாசி.
59. மாற்ற முடியாத விடயங்களை தவிர்த்து விடு
60. ஒரு விளையாட்டு செயற்பாடுகளில் ஈடுபடு
61. தவறான பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதை தவிர்.
62. மன்னிக்க தயாராக இரு.
63. பிறர் நன்றாக இருக்க சிந்தி.
64. பிடிக்காத நபர்களுடனான தொடர்பை துண்டி.
65. பேசுவதை குறைத்து செயற்படுவதை அதிகமாக்கு.
66. நீண்ட காலத்திற்கு தேவைப்படும் விடயத்தை எடு.  
67. வழமையான நடைமுறைகளை தவிர்
68. புதிய குழுக்களுடன் இணை.
69. அன்பு செய்ய தொடங்கு.
70. சில நேரங்களை தனிமையில் கழி.
71. தவறான பழக்கவழக்கத்துடனான தொடர்பை துண்டி
72. எதிர்வினையாற்றுவதை தவிர்.
73. தீர்ப்பிடுவதை தவிர்.
74. சுய நம்பிக்கைகளை அவதானி.
75. கசப்பான நினைவுகளை அழி.
76. உன்னுடைய உணர்வுகளை நம்பு.
77. செல்லப் பிராணி ஒன்றை வளர்.
78. உடலையும் உளள்த்தையும் பேணு.
79. உன்னை நீ ஏமாற்றுவதை தவிர்.
80. உன் பலவீனங்களை ஆராய்ந்து தீர்.
81. தொலைக்காட்சியில் மூழ்காதே.
82. விழிப்புடன் வாழ்.
83. நடைப்பயிற்சி செய்.
84. உனக்கு நீ சாவால் இடு.
85. தினமும் தியானம் செய்  
86. கருணையோடு செயற்படு.
87. எதிர்பார்க்க முடியாததை செய்.
88. வென்றாலும் தோற்றாலும் விவாதிக்காதே.
89. சமூகமயப்படு.
90. வாழ்வை மெதுவாக்கு.
91. இலக்குகளை தீர்மானி.
92. பிறருடன் ஒப்பீடு செய்வதை தவிர்.
93. உதவி செய்.
94. எழுச்சியூட்டும் வரலாற்றை படி.
95. பொய் சொல்வதை தவிர்.
96. உண்மையைத் தேடு.
97. வருத்தமடைவதால் பலனில்லை என்பதை உணர்.
98. பெரியளவில் பார்க்க முயற்சி செய்.
99. இன்று இந்த நொடியில் வாழு.
100. நீ நீயாக இரு.

469 0

Leave a comment

தொடர்புடைய செய்திகள்

Advertisement


Contact Us

361, Kasthuriyar Road, Jaffna.

0771209996

admin@uthayan.com

Uthayan is a Sri Lankan daily newspaper that caters to the Tamil-speaking population. It is published by the esteemed New Uthayan Publication (Private) Limited, which is a constituent of the illustrious Uthayan Group of Newspapers. The newspaper was established in 1985 and operates from the city of Jaffna. It has a sister newspaper, Sudar Oli, which is headquartered in Colombo. Notably, Uthayan was the sole newspaper that continued its operations in Jaffna during the civil war. Unfortunately, the newspaper has faced numerous challenges, including repeated attacks, targeted killings of its personnel by paramilitary groups, and persistent threats.

Copyright © 2023 UTHAYAN All rights reserved.