நீராவியடியில் கடும் பாதுகாப்பு- மடைப்பண்டம் ஆலயத்தை வந்தடைந்தது!!

முல்லைத்தீவு- செம்மலை நீராவியடிப் பிள்ளையார் ஆலய பொங்கல் விழாவுக்காக, கொக்குத்தொடுவாய் கோட்டக்கேணியிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட மடைப்பண்டம் பலத்த பொலிஸ் பாதுகாப்புடன் நீராவியடியை வந்தடந்தது.

நீராவியடி மற்றும் கோட்டைக்கேணி ஆலய நிர்வாகத்தினரோடு, முல்லைத்தீவின் பல பகுதிகளிலுமிருந்து வருகை தந்த பக்தர்கள் ஒன்றிணைந்து மடைப்பண்டத்தை நீராவியடிக்கு எடுத்து வந்தனர்.

நீராவியடிக்கு கொண்டு வரப்ட்ட, மடைப்பண்டங்கள் ஆலய வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது பொங்கல் வழிபாடுகளுக்கான ஏற்பாடுகள் நீராவியடிப் பிள்ளையார் ஆலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவ ருகின்றன.

வெளிமாவட்டங்களில் இருந்தும், பக்தர்கள் பொங்கல் விழாவைக் கண்டுகளிக்க வருகைத ருவதைக் காணக்கூடியதாகவுள்ளது.

You might also like