மர­முந்­தி­ரி­கைப் பண்­ணை­களை மக்­க­ளி­டம் வழங்­கக் கோரிக்கை!!

நீண்­ட­கா­ல­மா­கப் படை­யி­னர் வச­மி­ருந்த பூந­கரி மர­முந்­தி­ரி­கைப் பண்ணை, வெள்­ளாங்­கு­ளம், கொண்­டச்சி மர முந்­தி­ரி­ கைப் பண்­ணை­கள் என்­பன தமது திணைக்­க­ளங்­க­ ளுக்­குச் சொந்­த­மான நிலங்­கள் என­வும் அவற்­றைத் தமது திணைக்­க­ளங்­க­ளி­டமே மீள ஒப்­ப­டைக்க வேண்­டும் என்­றும் மாவட்­டச் செய­ல­கத்­தி­டம் மர முந்­தி­ரி­கைக் கூட்­டுத்­தா­ப­னம் விண்­ண ப்­பித்­துள்­ளது.

வெள்­ளாங்­கு­ளத்­தில் 500 ஏக்­க­ரும் பூந­க­ரி­யில் 474 ஏக்­கர் நில­மும் கொண்­டச்­சி­யில் 450 ஏக்­கர் நிலம் என்­ப­ன­வற்றை தம்­மி­டம் ஒப்­ப­டைக்­கு­மாறு திணைக்­க­ளம் கோரி­யுள்­ளது.

இதே­நே­ரம் வெள்­ளாங்­கு­ளம் நிலத்­தில் அந்­தப் பகு­தி­யில் நில­மற்ற மக்­க­ளுக்­குப் பகிர்ந்து வழங்­கு­வ­தற்­கும் கொண்­டச்சி நிலம் ஏற்­க­னவே இவ்­வா­றான திட்­டத்­துக்­குள்­ளும் உள்­வாங்­கப்­பட்­டுள்­ளது.
நிலம் தொடர்­பில் இறுதி முடிவு எடுக்­கும் வகை­யில் மாவட்­டத்­தின் மேல­திக செய­லர்­களை திணைக்­க­ளத்­தில் இன்று இடம்­பெ­றும் கலந்­து­ரை­யா­ட­லில் பங்­கு­கொள்­ளு­மா­றும் குறித்த திணைக்­க­ளம் விடுத்த அழைப்­பின் பெய­ரில் மேல­திக மாவட்­டச் செய­லர்­கள் (காணி) கொழு ம்­புக்­குச் சென்­றுள்­ள­னர்.

இந்த நிலை­யில், பண்­ணை­க­ளைப் படை­யி­னர் 10 ஆண்­டு­க­ளா­கக் கைய­கப்­ப­டுத்தி வரு­மா­னத்­தைப் பெற்­ற­போது வாய் மூடி­யி­ருந்த திணைக்­க­ளங்­க­ ளுக்கு தாரை­வார்க்­கும் செயற்­பாட்­டுக்கு மாவட்­டச் செய­ல­கங்­கள் உடன்­ப­டக் கூடாது. அந்த நிலத்தை மாவட்­டத்­தில் வாழ்­வி­டம் அற்­ற­வர்­க­ளுக்­கும் கால்­ந­டை­க­ளின் மேச்­சல்­த­ரை­க­ளுக்­கும் பெற்­றுத்­தர நட­வ­டிக்கை எடுக்க வேண்­டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுக்­கின்­றனர்.

You might also like