இலங்கை ஜேர்மன் பயிற்சிக் கல்லூரிக்கு இயந்திரம் கையளிப்பு

கிளிநொச்சி, அறிவியல் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள இலங்கை ஜேர்மன் பயிற்சிக் கல்லூரிக்கு இயந்திரம் ஒன்று வழங்கப்பட்டது.

கல்லூரி வளாகத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் சல்டேக் ஓயில் கம்பனி பொதுமுகாமையாளரால் இந்த இயந்திரம் கல்லூரி அதிபரிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

நிகழ்வில் இலங்கை ஜேர்மன் பயிற்சிக்கல்லூரி அதிபர், விரிவுரையாளர்கள் மாணவர்கள், சல்டேக் ஓயில் கம்பனி பொதுமுகாமையாளர் உத்தியோகத்தர்கள் எனப் பலரும் கலந்துகொண்டனர்

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close