பாராட்­டத் தகுந்­தவை பாப்­ப­ர­ச­ரின் நகர்­வு­கள்!!

கத்­தோ­லிக்க திருச்­சபை இது­வ­ரை­கா­ல­மும் ஏகப்­பட்ட தலை­வர்­களை (பாப்­ப­ர­சர்­களை) சந்­தித்­துள்­ளது. ஒப்­பீட்­ட­ள­வில் அனை­வ­ரும் தமது பணி­களை செவ்­வனே நிறை­வேற்­றிய போதி­லும், தற்­போ­தைய தலை­வ­ரான பாப்­ப­ர­சர் பிரான்­சிஸ் ஏனை­ய­வர்­க­ளி­டம் இருந்து வேறு­பட்டு நிற்­கின்­றார். நிகழ்­கால நிலை­யில் கத்­தோ­லிக்க திருச்­ச­பை­யின் தேவை­யும் பாப்­ப­ர­சர் பிரான்­சி­ஸ் ஆ­கவே உள்­ளது என்­பதை அவ­ரது ஒவ்­வொரு நகர்­வும் புடம்­போட்­டுக் காட்­டு­கின்­றது.

கத்­தோ­லிக்கத் திருச்­ச­பைக்­குள் பாலி­யல் துர்­ந­டத்­தை­கள் இடம்­பெற்­றன என்­ப­தற்­கான பதி­வு­கள் நூற்­றாண்­டுப் பழ­மை­யா­னவை. எனி­னும் வர­லாற்­றில் என்­று­மில்­லாத அள­வுக்கு மோச­மான, அரு­வ­ருக்­கத்­தக்க, விரும்­பத்­த­காத பதி­வொன்று தற்­போது வெளிப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. கத்­தோ­லிக்கத் திருச்­ச­பை­யின் பெண்­து­ற­வி­க­ளான கன்­னி­யாஸ்­தி­ரி­கள் (அருட் சகோ­த­ரி­கள்) பாதி­ரி­யர்­க­ளா­லும் ஆயர்­க­ளா­லும் பாலி­யல் இச்­சைக்­கா­கப் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­னர் என்­பதே அது.

பாப்­ப­ர­சர் பிரான்­சிஸ், இஸ்­லா­மின் பிறப்­பி­டம் என்­ற­ழைக்­கப்­ப­டும் நாடு­க­ளில் ஒன்­றான ஐக்­கிய அரபு இராச்­சி­யத்­துக்கு மிகச் சமீ­பத்­தில் சுற்­றுப் பய­ணம் மேற்­கொண்­டி­ருந்­தார். தனது பய­ணத்­தின் ஒரு பகு­தி­யில் அதா­வது கடந்த ஐந்­தாம் திக­தி­யன்று ‘கத்­தோ­லிக்கத் திருச்­ச­பை­யில் கன்­னி­யாஸ்­தி­ரி­கள் சிலர் பாலி­யல் இச்­சை­க­ளுக்­குப் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­னர் என்று வர்த்­திக்­கான் அறி­கி­றது. சில பாதி­ரி­யார்­க­ளும், ஆயர்­க­ளும் கூட­இத்­த­கைய செயல்­க­ளில் ஈடு­பட்­டுள்­ள­னர்.

இந்­தப் பிரச்­சினை எல்லா இடத்­தி­லும் நடக்­கி­றது. ஆனால் சில பகு­தி­க­ளில் உள்ள சில திருச்­ச­பை­க­ளில் அதி­க­மாக இருக்­கி­றது. பாலி­யல் முறைப்­பா­டு­க­ளால் வர்த்­திக்­கான் ஏரா­ள­மான பாதி­ரி­யார்­களை இடை­நீக்­கம் செய்­துள்­ளது. அது தொட­ரும்’ என்று தெரி­வித்து திருச்­ச­பை­யில் பாதி­ரி­யார்­க­ளால் கன்­னி­யாஸ்­தி­ரி­கள் பாலி­யல் இச்­சை­க­ளுக்­குப் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­னர் என்ற தக­வலை வெளிப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளார் அவர்.

இதற்கு முன்­னர் ஆஸ்­தி­ரே­லியா, அயர்­லாந்து நாடு­க­ளுக்­கான தனது சுற்­றுப் பய­ணத்­தின்­போ­தும்­கூட பாப்­ப­ர­சர் திருச்­ச­பைக்­குள் இருந்­த­வர்­க­ளால் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட பாலி­யல் துன்­பு­றுத்­தல்­க­ளால் பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளி­டத்­தில் தனது மன்­னிப்­பைக் கேட்­டுக்­கொண்­டார். குறிப்­பாக சிறு­வர்­கள் சிறு­மி­யர்­க­ளுக்­காக கண்­ணீர் மல்­கி­னார். அவர்­க­ளி­டம் மன்­றா­டி­னார். அவர்­க­ளுக்­கா­க­வும் மன்­றா­டி­னார்.

அத்­து­டன் நின்­று­வி­டா­மல் இத்­த­கைய இழி­செ­ய­லில் ஈடு­பட்ட பாதி­ரி­யார்­கள் மற்­றும் ஆயர்­கள் பலரை இடை­நி­றுத்­தும் வகை­யில் செயற்­பட்டு வந்­தார். இதன்­படி பல பாதி­ரி­யார்­க­ளும் ஆயர்­க­ளும் பாப்­ப­ர­ச­ரால் இடை­நி­றுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­னர். அத்­த­கை­ய­வர்­க­ளுக்கு எதி­ராக மேற்­கொள்­ளப்­ப­டும் நட­வ­டிக்­கை­க­ளின் வேகம் இனி­வ­ரும் காலங்­க­ளில் இன்­னும் அதி­க­மாக இருக்­கும் என்­றும் குறிப்­பிட்­டுள்­ளார் பாப்­ப­ர­சர் பிரான்­சிஸ். அதை நம்­ப­லாம்.

திருச்­ச­பை­யா­னது பொற்­கோ­பு­ரங்­க­ளை­யும், சிவப்­புக் கம்­ப­ளங்­க­ளை­யும் தனது கடந்த கால வர­லா­றா­கக் கொண்­டி­ருக்­க­வில்லை. அதன் வர­லாறு கசப்­பா­னது. முட்­க­ளும், கற்­க­ளும் நிறைந்­தது. பேத­கங்­க­ளை­யும் (திருச்­ச­பைக்­கும் திருச்­ச­பை­யின் கொள்­கை­க­ளுக்­கும் எதி­ரான தப்­ப­றை­கள்) கலா­ப­னை­க­ளை­யும் (திருச்­ச­பை­யி­ன­ருக்கு எதி­ராக மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட துன்­பு­றுத்­தல்­கள், படு­கொ­லை­கள்) கண்டு கடந்த திருச்­சபை இன்று இவ்­வா­றான குற்­றங்­களை ஏற்க வேண்­டிய நிலைக்­குத் தள்­ளப்­பட்­டுள்­ளமை, பெரும் அபத்­தம். எனி­னும் பாப்­ப­ர­சர் பிரான்­சிஸ் போன்ற தலை­வ­ர்க­ளின் வழி­காட்­ட­லில் தன் மீதான கறை­க­ளைக் களைந்து அது மிக­வி­ரை­வில் மீண்­டெ­ழும். அதுவே ஒட்­டு­மொத்த கத்­தோ­லிக்­கர்­க­ளின் எதிர்­பார்ப்­பும்­கூட.
‘நீதி­மான்­களை அல்ல பாவி­க­ளையே மீட்க வந்­தேன்’

You might also like