மடுமாதா ஆவணித் திருவிழா ஆரம்பம்!!

மன்னார் மடுமாதா திருத்தல ஆவணித் திருவிழாவுக்கான ஆயத்த வழிபாடுகள் கொடியேற்றத்துடன் நேற்று ஆரம்பமாகின.

You might also like