மன்னார் பொலிஸ் அத்தியட்சகராக பந்துல வீரசிங்க நியமனம்!!

மன்னார் மாவட்டப் பொலிஸ் அத்தியட்சகராக பந்துல வீரசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மன்னார் மாவட்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகராகக் கடமையாற்றிய சியந்த பீரிஸ், காலி அல்பிட்டிய மாவட்டத்துக்கு இடமாற்றபபட்டுள்ளதை அடுத்து புதிய அத்தியட்சகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

You might also like