இப்­ப­டியே போனால் எங்­கு­போய் முடி­யும்?

 

அரச தலை­வர் மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன, தனது அதி­புத்­தி­சா­லித்­த­னம் என்று நினைத்­துத் தொடக்கி வைத்த அர­சி­யல் மாற்­றம் என்­கிற குழப்­பம் ஒரு மாதம் கடந்­தும் இன்­னும் ஒரு முடி­வுக்கு வர­வில்லை. நிலமை இப்­ப­டியே தொடர்ந்­தால் அதன் விளைவு எங்கு போய் முடி­யும் என்­கிற பயங்­க­ரக் கேள்வி பய­மு­றுத்தி நிற்­கின்­றது.

அரச தலை­வ­ரால் பத­விக்­குக் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்ட மகிந்த ராஜ­பக்ச தலை­மை­யி­லான அரசு நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தனது பெரும்­பான்­மையை நிரூ­பிக்­கத் தவ­றி­விட்­டது. அதே நேரத்­தில் ஆட்­சி­ய­மைப்­ப­தற்­குத் தேவை­யான 113 ஆச­னங்­க­ளின் ஆத­ரவை ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்­சி­யா­லும் வெளிப்­ப­டுத்த முடி­ய­வில்லை. மகிந்த அர­சுக்கு எதி­ராக மட்­டுமே அத­னால் 122 ஆச­னங்­கள் என்­கிற பெரும்­பான்­மை­யைக் காட்­டக்­கூ­டி­ய­தாக உள்­ளது.
இந்த நிலை­யில் அடுத்த ஆண்­டுக்­கான வரவு செல­வுத் திட்­டத்தை நிறை­வேற்ற முடி­யாத நிலமை தோன்­றி­யுள்­ளது. அத்­த­கை­ய­தொரு நிலை­யில் அரச ஊழி­யர்­க­ளின் சம்­ப­ளம் உட்­பட அரச இயந்­தி­ரத்தை இயக்­கு­வ­தற்­கான அத்­தி­யா­வ­சி­யச் செயற்­பா­டு­கள் அனைத்­தும் முடங்­கி­வி­டும் ஆபத்து இருக்­கின்­றது.

எதிர்­கா­லம் குறித்த இந்­தச் சூனிய நிலை தொடர்­பில் ஜே.வி.பி. சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளது. அந்­தக் கட்­சி­யின் அர­சி­யல் உயர் குழு உறுப்­பி­ன­ரான நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் சுனில் கந்­துன்­நெத்தி நேற்­றுச் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளைச் சந்­தித்­த­போது இது பற்­றிய கேள்­வி­களை எழுப்­பி­னார்.

‘‘நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் அதி­கா­ரம் செலுத்­தும் கட்சி ஒன்று இல்­லா­மல் வரவு செல­வுத் திட்­டத்தை நிறை­வேற்ற முடி­யாது. எதிர்­வ­ரும் மார்­கழி மாதம் 31ஆம் திக­திக்­குப் பின்­னர் அரசு செல­வி­டு­வ­தற்கு எந்­தப் பண­மும் இருக்­கப் போவ­தில்லை. அடுத்த ஆண்டு தை மாதம் 15ஆம் திக­திக்கு முன்­ன­தாக நாடு செலுத்­த­வேண்­டி­யி­ருக்­கும் கடன் தொகை மட்­டுமே 1 மில்­லி­யன் அமெ­ரிக்க டொலர் உண்டு. அரச ஊழி­யர்­க­ளின் சம்­ப­ளம் மற்­றும் ஓய்­வூ­தி­யம் என்­ப­வற்றை அடுத்த ஆண்­டு தொடங்­கி­ய­தும் அரசு எப்­ப­டிச் செலுத்­தப் போகின்­றது என்பதை அரச தலை­வர் நாட்டு மக்­க­ளுக்கு விளக்­க­வேண்­டும்.’’
இவ்­வாறு சுனில் கந்­துன் நெத்தி தெரி­வித்­தி­ருக்­கி­றார். ‘‘டொல­ருக்கு எதி­ரான ரூபா­வின் மதிப்பு படு மோச­மாக வீழ்ச்­சி­ய­டைந்­தி­ருக்­கி­றது. கடன் சுமை மற்­றும் இறக்­கு­மதி செய்­யப்­ப­டும் பொருள்­க­ளின் விலை என்­பன இத­னால் இன்­னும் அதி­க­ரித்­துள்­ளன. ரூபா­வின் மதிப்­பி­றக்­கம் பொரு­ளா­தா­ரத்­தைப் பெரி­தும் பாதித்­துள்­ளது. மகிந்த ஆட்சி நாட்­டின் பொரு­ளா­தா­ரத்தை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கா­கக் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்­ட­தொன்­றல்ல என்­பது இதன் மூலம் தெரிந்­து­வி­டும்’’ என்று மேலும் தெரி­வித்­தி­ருக்­கி­றார் கந்­துன்­நெத்தி.
அவ­ரது அபாய அறி­விப்பு நியா­ய­மா­னதே! பிரச்­சி­னையை உட­ன­டி­யா­கத் தீர்த்து நாட்டை வழமை நிலைக்­குத் திருப்­ப­வில்­லை­யென்­றால் பல லட்­சக்­க­ணக்­கான அரச ஊழி­யர்­க­ளின் நிலை மற்­றும் ஓய்­வூ­தி­யர்­க­ளின் நிலை என்ன என்­பது பய­மு­றுத்­தும் கேள்வி. அரச சம்­ப­ளத்தை மட்­டுமே நம்­பி­யி­ருக்­கும் எத்­த­னையோ குடும்­பங்­கள் இத­னால் நிர்க்­கதி நிலையை எதிர்­நோக்­க­வேண்­டி­யி­ருக்­கும். அத்­தோடு நாடும் பக்­க­வா­தத்­தால் முடங்­கிப்­போக வேண்­டி­யி­ருக்­கும்.

இத்­த­கைய நெருக்­க­டி­யில் இருந்து தப்­பிக்க வேண்­டு­மா­னால் தான் உரு­வாக்­கிய அர­சி­யல் நெருக்­க­டி­யில் இருந்து நாட்டை மீட்­டெ­டுக்­கும் வகை­யி­லான நகர்­வு­களை அரச தலை­வர் மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன உட­ன­டி­யாக மேற்­கொள்­ள­வேண்­டும். ஆனால் அதற்கு வாய்ப்­பி­ருப்­ப­தா­கத் தெரி­ய­வில்லை என்­ப­து­தான் நாட்­டிற்கு ஏற்­பட்­டி­ருக்­கும் பெரும் துன்­பி­யல்.

You might also like