கபடியில் பூமலர்ந்தான் பீனிக்ஸ் அணி சாதனை!!

மன்னார் மடு பிரதேச செயலக இளைஞர்கழகங்களுக்கு இடையிலான பெண்களுக்கான கபடித் தொடரில் பூமலர்ந்தான் பீனிக்ஸ் இளைஞர் கழக அணி கிண்ணம் வென்றது.

பன்னவெட்டுவான் செவன் ஸ்டார் இளைஞர் கழக விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இறுதியாட்டத்தில் பன்னவெட்டுவான் செவன் ஸ்டார் இளைஞர் கழக அணியை எதிர்த்து பூமலர்ந்தான் பீனிக்ஸ் இளைஞர் கழகம் மோதியது.

You might also like