திருந்தாத அரசியல்வாதிகள்

தான் மீண்­டும் ஆட்­சிக்கு வந்­தால் இனப் பிரச்­சி­னைக்­குத் தீர்வு காண்­பது தொடர்­பில் உரிய தரப்­பு­க்க­ளு­டன் பேச்சு நடத்தி தமிழ் மக்­க­ளுக்­குப் பொருத்­த­மான தீர்வு ஒன்­றைக் காண்­பேன் என்று தெரி­வித்­தி­ருக்­கி­றார் முன்­னாள் அரச தலை­வ­ரும் தற்­போ­தைய எதிர்க் கட்­சித் தலை­வ­ரு­மான மகிந்த ராஜ­பக்ச. தமிழ்ப் பத்­தி­ரி­கை­யா­ளர்­களை நேற்­றுச் சந்­தித்­த­போது இத­னைத் தெரி­வித்­தார்.

பேச்­சின் மூலம் எட்­டப்­ப­டக்­கூ­டிய தீர்வு எப்­ப­டிப்­பட்­ட­தாக அமை­யும் என்று பத்­தி­ரி­கை­யா­ளர்­கள் கேட்­ட­தற்கு, அத­னைப் பேச்சு ஊடா­கத்­தான் தீர்­மா­னிக்க முடி­யும் என்­றும் கூறி­யி­ருக்­கி­றார். புதிய அர­ச­மைப்பு முயற்­சி­க­ளைக் கடு­மை­யாக எதிர்க்­கத் துணிந்­தி­ருக்­கும் நிலை­யில் மகிந்த இந்­தக் கருத்­தைத் தெரி­வித்­தி­ருக்­கி­றார்.

தமிழ் மக்­கள் விட­யத்­தில் சிங்­கள ஆட்­சி­யா­ளர்­கள், தலை­வர்­கள் எத்­த­கைய அலட்­சி­யத்­தோடு, எடுத்­தெ­றிந்து நடந்­து­கொள்­கி­றார்­கள் என்­ப­தற்­கான மற்­றொரு உதா­ர­ணம் மகிந்­த­வின் இந்­தக் கருத்து.

முன்­னாள் அரச தலை­வர் சந்­தி­ரிகா பண்­டா­ர­நா­யக்க குமா­ர­ண­துங்­க­வின் ஆட்­சி­யில் பிராந்­தி­யங்­க­ளின் ஆட்சி தொடர்­பான தீர்­வுப் பொதி ஒன்று நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் முன்­வைக்­க ப்­பட்­ட­போது அந்த ஆட்­சி­யில் அங்­கம் வகித்­த­வர் மகிந்த. அதன் பின்­னர் அவர் ஆட்­சிக்கு வரு­வ­தற்கு முன்­பாக வெளி­யிட்ட மகிந்த சிந்­தனை என்­கிற தேர்­தல் அறி­விப்­பில் தமிழ் மக்­க­ளின் பிரச்­சி­னைக்­குத் தீர்வு காணப்­ப­டும் என்று வாக்­கு­றுதி வழங்­கி­யி­ருந்­தார்.

அவ­ரது ஆட்­சிக் காலத்­தில் உரு­வாக்­கப்­பட்ட நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் அங்­கத்­து­வம் வகிக்­கும் அனைத்­துக் கட்­சிப் பிர­தி­நி­தி­கள் குழு தீர்வு தொடர்­பில் நீண்ட காலம் கூடி ஆராய்ந்து ஒரு தீர்­வுத் திட்­டத்தை அவ­ரின்முன்­வைத்­தது. தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு அந்­தக் குழு­வில் அங்­கம் வகிக்­கா­த­போ­தும் ஈபி­டிபி போன்ற மகிந்த ஆத­ரவு தமிழ்க் கட்சி உட்­ப­டப் பல தமிழ்க் கட்­சி­கள் அதில் இடம்­பெற்­றி­ருந்­தன.

ஆனால், அந்­தத் தீர்­வுத் திட்­டத்தை என்ன, ஏது என்­று­கூ­டப் பார்க்­க­வில்லை மகிந்த. அப்­ப­டியே தூக்­கிக் கடாசி விட்­டார். மிக அண்­மைக் காலம் வரை­யில் புதிய அர­ச­மைப்பு முயற்­சி­கள் தொடர்­பான வழி­காட்­டல் குழு­வில் அவ­ரது கட்­சி­யும் ஓர் பங்­கா­ளி­யாக இருந்­தது. குழு­வின் இடைக்­கால அறிக்கை தயா­ரிக்­கப்­ப­டும் வரை­யில் இணக்­கத்­தோடு பங்­கேற்று வந்­தது. இடைக்­கால அறிக்கை தயா­ரா­ன­தும்­தான் முரண்­ப­டத் தொடங்­கி­யது. இடைக்­கால அறிக்­கை­யோடு தமக்கு உடன்­பா­டில்லை என்று போர்க்­கொடி தூக்­கத் தொடங்­கி­யது.

இவ்­வாறு மூன்று சந்­தர்ப்­பங்­க­ளில் தீர்வு தொடர்­பான முயற்­சி­க­ளில் நேர­டி­யா­கப் பங்­கெ­டுத்து அவற்­றைத் தயா­ரிப்­ப­தில் உட­னி­ருந்த மகிந்த ராஜ­பக்­ச­தான் இப்­போது நான்­கா­வது முறை­யா­கப் பேச்சு நடத்தித் தீர்வு ஒன்­றைக் காணப் போகி­றார் என்று சொல்­கி­றார்.

கேக்­கி­ற­வன் கேண­யன் என்­றால் கேப்­பை­யில் நெய் வடி­யு­மாம் என்­கிற கதை­யா­கத்­தான் இருக்­கி­றது மகிந்­த­வின் கருத்­துக்­க­ளும். மூன்று தட­வை­கள் வாய்த்த சந்­தர்ப்­பங்­க­ளைப் பயன்­ப­டுத்­திக் கொள்­ளா­த­வர் இனி­தான் அத­னைச் செய்­யப் போகி­றா­ராம். தமி­ழர்­க­ளின் பிரச்­சி­னையை எவ்­வ­ளவு துச்­ச­மாக மதித்­தி­ருந்­தால் மகிந்த இது­போன்ற ஒரு கருத்­தைத் தெரி­வித்­தி­ருப்­பார்?

2015ஆம் ஆண்டு அரச தலை­வர் தேர்­த­லில் தோற்­ற­போ­தும் மகிந்த பாடம் கற்­றுக்­கொள்­ள­வில்லை என்­ப­தை­யும் அவ­ரது மமதை சற்­றும் குறை­ய­வில்லை என்­ப­தை­யுமே அவ­ரது இந்­தக் கருத்­துக்­கள் எடுத்­துக்­காட்­டு­கின்­றன.

இத்­த­கைய விகா­ரப்­பட்ட மனோ­நி­லை­யைக் கொண்ட தலை­வர்­க­ளைக் கொண்ட ஓர் அர­சி­யல் தரப்­பி­டம் இருந்து தமி­ழர்­கள் தீர்வை எதிர்­பார்ப்­பது நடக்­கக்­கூ­டிய காரி­யம்­தானா? அகிம்சை வழி­யில் மக்­க­ளாட்சி வழி­யில் தமி­ழர்­க­ளின் பிரச்­சி­னைக்­குத் தீர்வு காண்­ப­தற்­குத் தமி­ழர்­கள் எடுக்­கும் முயற்­சி­களை எள்ளி நகை­யா­டு­வ­தா­கத்­தான் பெரும்­பா­லான சிங்­க­ளத் தலை­வர்­க­ளின் கருத்­துக்­க­ளும் செயல்­க­ளும் இருக்­கின்­றன.

இத­னைத்­தான் தமி­ழீழ விடு­த­லைப் புலி­க­ளின் தேசி­யத் தலை­வர் வே.பிர­பா­கரன், சிங்­க­ள­வர்­கள் தாமாக முன்­வந்து ஒரு­போ­தும் தமி­ழர்­க­ளுக்­குத் தீர்­வைத் தர­மாட்­டார்­கள் என்று தீர்க்­க­மா­கத் தெரி­வித்­தி­ருந்­தார். தமது ஒவ்­வொரு நகர்­வி­லும் செய­லி­லும் சிங்­க­ளத் தலை­வர்­கள் அத­னையே ஆணித்­த­ர­மாக நிரூ­பித்து வரு­கி­றார்­கள். இத்­த­கைய சிங்­க­ளத் தலை­வர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து தமி­ழர்­களைக் கட­வு­ளா­லும் காப்­பாற்ற முடி­யுமா என்­ப­தும் சந்­தே­கம்­தான்.

You might also like